Onko Centrum logo, dla dobra Pacjentów, onkologia Lublin

Sławomir Mańdziuk

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Miejsce Pracy: Kierownik Kliniki Onkologii Klinicznej i Chemioterapii UM w Lublinie 20-954 Lublin, ul Jaczewskiego 8 Zainteresowania: – Diagnostyka i leczenie drobnokomórkowego i niedrobnokomórkowego raka płuc – Terapie spersonalizowane w leczeniu raka płuc, raka nerki, raka pęcherza moczowego oraz raka jajnika (w tym immunoterapia) – Koordynator pakietu onkologicznego […]

Onko Centrum logo, dla dobra Pacjentów, onkologia Lublin

Andrzej Rojowski

Andrzej Rojowski – doskonały torakochirurg pracujący na co dzień w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej SPSK 4 w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 8 jako starszy asystent. Absolwent wydziału lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Posiada specjalizację z chirurgii ogólnej i chirurgii klatki piersiowej. Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem operacyjnym guzów opłucnej, płuc, śródpiersia i ściany klatki piersiowej. […]

Beata Kościeńska - Onko Centrum, radiolog Lublin, COZL, Cozl

Beata Kościańska

Miejsce pracy: Onko Centrum Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli Poradnia Onkologiczna, Lubelski Rejestr Nowotworów – Wojewódzkie Biuro Rejestracji, 20-090 Lublin, ul. Jaczewskiego 7 Wykształcenie: Lata 1964-1972 – Szkoła Podstawowa nr 13 w Lublinie 1972-1976 – I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie 1976-1982 – studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej […]

Onko Centrum logo, dla dobra Pacjentów, onkologia Lublin

Olga Krzyżanowska

Jestem absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na kierunku fizjoterapia. Ukończyłam liczne szkolenia z zakresu terapii manualnej, które pozwalają mi efektywnie pracować. Początek mojej pracy stanowiła głównie terapia po zabiegach artroskopii stawu kolanowego, urazach barków oraz u pacjentów z bólem kręgosłupa. Następnie zainteresowałam się terapią wisceralną oraz problemami dna miednicy. W 2016 r. […]

Onko Centrum logo, dla dobra Pacjentów, onkologia Lublin

Joanna Juszczyńska

Starszy asystent w Zakładzie Radioterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli. Zainteresowania: – radioterapia monitorowana obrazem ang. IGRT – Image Guided Radiotherapy – precyzyjna lokalizacja napromienianego obszaru w oparciu o codzienną weryfikację tomograficzną napromienianego obszaru (w przypadku nowotworów gruczołu krokowego z wykorzystaniem zaimplantowanych znaczników) – wyznaczanie obszarów napromienianych na podstawie fuzji z […]

Onko Centrum logo, dla dobra Pacjentów, onkologia Lublin

Ludmiła Grzybowska-Szatkowska

Dr hab. n. med. Ludmiła Grzybowska-Szatkowska jest onkologiem klinicznym i radioterapeutą. Posiada ponad 30-letni staż pracy w dziedzinie onkologii. Pracuje na I Oddziale Radioterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Zajmuje się leczeniem nowotworów litych (chemioterapia i radioterapia nowotworów piersi, przewodu pokarmowego, głowy i szyi, mózgu, płuc) oraz leczeniem celowanym nowotworów litych. […]

Onko Centrum logo, dla dobra Pacjentów, onkologia Lublin

Małgorzata Jankiewicz

Małgorzata Jankiewicz – absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Specjalista radioterapii onkologicznej I i II stopnia. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w Onkologicznym Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej, obecnie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej (COZL). Aktualnie jest zatrudniona jako starszy asystent w Zakładzie Radioterapii COZL. Prowadzi napromienianie chorych na nowotwory o różnych lokalizacjach przy użyciu nowoczesnych […]

Onko Centrum logo, dla dobra Pacjentów, onkologia Lublin

Mateusz Bilski

Absolwent II Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – 2005-2011r. Od 14.01.2019r. zatrudniony w Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Zamościu. W 04.2018 – ukończona specjalizacja z Radioterapii Onkologicznej w Zakładzie Radioterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli. Od 11.2016r. asystent w Katedrze i Zakładzie Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Zdobywca I […]

Onko Centrum logo, dla dobra Pacjentów, onkologia Lublin

Katarzyna Grądzka

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła studia podyplomowe w zakresie psychoonkologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Obecnie w trakcie studiów z psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Miejsce Pracy: – Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im św. Jana z Dukli Zainteresowania: – psychoonkologia – psychologia zdrowia – wsparcie […]

Onko Centrum logo, dla dobra Pacjentów, onkologia Lublin

Paweł Andrzejewicz

Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, którą uzyskał w 2013 roku, po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego w Klinice Ortopedii i Traumatologii SPSK4 w Lublinie. Miejsce Pracy: Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Główne zainteresowania: Diagnostyka oraz leczenie dysfunkcji narządu ruchu ze szczególnym uwzględnieniem zmian nowotworowych. Porady wykonywane w zakresie onkologii narządu ruchu – zmiany nowotworowe: […]