dr Marcin Lewicki w Onko-Centrum

Marcin Lewicki

Marcin Lewicki – Specjalista endokrynolog. Lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny nuklearnej. Starszy asystent w Oddziale Endokrynologicznym z Zakładem Medycyny Nuklearnej w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Certyfikowany lekarz Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Asystent w Katedrze i Zakładzie Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wykształcenie / dr Marcin […]

dr Piotr Kawecki, radiolog, Lublin

Piotr Kawecki

Piotr Kawecki – kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej, 1 Wojskowy Szpital Kliniczny w Lublinie. W naszym centrum wykonujemy pełen zakres badań ultrasonograficznych ze szczególnym naciskiem na badania naczyniowe, które stanowią najmocniejszą stronę dr Kaweckiego. Dr n. med. Piotr Kawecki to radiolog z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i dorobkiem naukowym. Autor i współautor książek oraz publikacji z dziedziny […]

dr Sławomir Mańdziuk w Onko-Centrum

Sławomir Mańdziuk

dr hab. n. med. Sławomir Mańdziuk Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Miejsce Pracy: Kierownik Kliniki Onkologii Klinicznej i Chemioterapii UM w Lublinie 20-954 Lublin, ul Jaczewskiego 8 Zainteresowania: – Diagnostyka i leczenie drobnokomórkowego i niedrobnokomórkowego raka płuc – Terapie spersonalizowane w leczeniu raka płuc, raka nerki, raka pęcherza moczowego oraz raka jajnika (w […]

Onko Centrum logo, dla dobra Pacjentów, onkologia Lublin, dr Marcin Lewicki

Andrzej Rojowski

Andrzej Rojowski – doskonały torakochirurg pracujący na co dzień w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej SPSK 4 w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 8 jako starszy asystent. Absolwent wydziału lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Posiada specjalizację z chirurgii ogólnej i chirurgii klatki piersiowej. Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem operacyjnym guzów opłucnej, płuc, śródpiersia i ściany klatki piersiowej. […]

Beata Kościańska, dr Beata Kościańska, Onko-Centrum

Beata Kościańska

Miejsce pracy: / dr Beata Kościańska Onko-Centrum Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli Poradnia Onkologiczna, Lubelski Rejestr Nowotworów – Wojewódzkie Biuro Rejestracji, 20-090 Lublin, ul. Jaczewskiego 7 Wykształcenie: Lata 1964-1972 – Szkoła Podstawowa nr 13 w Lublinie 1972-1976 – I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie 1976-1982 – studia na Wydziale […]

Onko Centrum logo, dla dobra Pacjentów, onkologia Lublin, dr Marcin Lewicki

Olga Krzyżanowska

Jestem absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na kierunku fizjoterapia / mgr Olga Krzyżanowska. Ukończyłam liczne szkolenia z zakresu terapii manualnej, które pozwalają mi efektywnie pracować. Początek mojej pracy stanowiła głównie terapia po zabiegach artroskopii stawu kolanowego, urazach barków oraz u pacjentów z bólem kręgosłupa. Następnie zainteresowałam się terapią wisceralną oraz problemami dna […]

dr Joanna Juszczyńska w Onko-Centrum

Joanna Juszczyńska

dr Joanna Juszczyńska Starszy asystent w Zakładzie Radioterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli. Zainteresowania: – radioterapia monitorowana obrazem ang. IGRT – Image Guided Radiotherapy – precyzyjna lokalizacja napromienianego obszaru w oparciu o codzienną weryfikację tomograficzną napromienianego obszaru (w przypadku nowotworów gruczołu krokowego z wykorzystaniem zaimplantowanych znaczników) – wyznaczanie obszarów napromienianych na […]

Ludmiła Grzybowska-Szatkowska w Onko-Centrum

Ludmiła Grzybowska-Szatkowska

Dr hab. n. med. Ludmiła Grzybowska-Szatkowska jest onkologiem klinicznym i radioterapeutą. Posiada ponad 30-letni staż pracy w dziedzinie onkologii. Pracuje na I Oddziale Radioterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Zajmuje się leczeniem nowotworów litych (chemioterapia i radioterapia nowotworów piersi, przewodu pokarmowego, głowy i szyi, mózgu, płuc) oraz leczeniem celowanym nowotworów litych. […]

dr Małgorzata Jankiewicz w Onko-Centrum

Małgorzata Jankiewicz

Małgorzata Jankiewicz – absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Specjalista radioterapii onkologicznej I i II stopnia. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w Onkologicznym Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej, obecnie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej (COZL). Aktualnie jest zatrudniona jako starszy asystent w Zakładzie Radioterapii COZL. Prowadzi napromienianie chorych na nowotwory o różnych lokalizacjach przy użyciu nowoczesnych […]

Skip to content