Poradnia radioterapii

Ocenia się, że około 60 procent chorych na nowotwory wymaga w ich leczeniu zastosowania radioterapii.

Leczenie tą metodą polega na zniszczeniu tkanek guza przy zachowaniu bezpieczeństwa otaczających tkanek zdrowych.
Cel ten osiąga się przez bezpośrednie niszczenie DNA komórek nowotworowych oraz pośrednio przez wolne rodniki powstające w napromienianych komórkach, które wywołują zmiany biochemiczne prowadzące do śmierci komórek.
Komórki zdrowych tkanek otaczających guz nowotworowy mają większą zdolność naprawiania uszkodzeń popromiennych – dlatego możliwe jest wyleczenie tzw. odczynów popromiennych w zdrowych tkankach i ich powrót do prawidłowej czynności.

Dysponujemy różnymi metodami dostarczania dawki promieniowania jonizującego do tzw. objętości tarczowej, czyli obszaru, który chcemy wysterylizować z komórek nowotworowych (zazwyczaj jest to widoczny w badaniu tomograficznym guz z marginesem). / Poradnia radioterapii Lublin

Najczęściej dawka promieniowania dostarczana jest z głowicy aparatu (przyśpieszacza liniowego) emitującego promieniowanie fotonowe X z pewnej odległości – tzw. teleradioterapia, możliwe jest również leczenie wiązką elektronów, a w niektórych ośrodkach – protonów.
Inną metodą radioterapii jest dostarczanie dawki ze źródeł zlokalizowanych w styczności z guzem lub w samym guzie – tzw. brachyterapia lub leczenie radioizotopami podawanymi dożylnie.

Poradnia Radioterapii jest miejscem gdzie odbywa się kwalifikacja do leczenia napromienianiem.

Nowotwory charakteryzują się różną promieniowrażliwością i promieniowyleczalnością. Wysoka promieniowrażliwość komórek nowotworowych oznacza większą podatność komórek na działanie promieniowania jonizującego. P

Natomiast promieniowyleczalność to możliwość wyleczenia nowotworu za pomocą promieniowania jonizującego.
Promieniowyleczalność zależy nie tylko od promieniowrażliwości nowotworu, ale również od:

 • wielkości guza, istnienia przerzutów (lub mikroprzerzutów niewidocznych w badaniach radiologicznych),
 • możliwości dostarczenia wystarczająco wysokiej dawki do guza, która jest najczęściej ograniczona wrażliwością położonych w sąsiedztwie prawidłowych tkanek, a także od
 • możliwości zastosowania innych metod leczenia (np. równoczesnej chemioterapii), czy
 • występowania chorób przewlekłych, anemii, zakażeń i innych czynników uniemożliwiających radykalne leczenie.

Skuteczne leczenie wielu nowotworów często jest uzależnione od skojarzenia różnych metod leczenia, przy czym ważne są zarówno rodzaj, jak i kolejność zastosowanych metod leczenia. Dlatego w nowoczesnej onkologii podkreśla się bardzo mocno konieczność kompleksowego i wielodyscyplinarnego, ale także indywidualnego podejścia do choroby każdego pacjenta. / Poradnia radioterapii Lublin

Podczas kwalifikacji do radioterapii uwzględnia się zatem:

 • rodzaj i zaawansowanie choroby/ guza nowotworowego,
 • ogólny stan zdrowia Pacjenta, występowanie innych chorób, anemii itp.
 • przebyte wcześniej leczenie,
 • preferencje i wątpliwości chorego.

W Poradni Radioterapii proponujemy Państwu:

 • Konsultacje specjalistów radioterapii onkologicznej z kwalifikacją do leczenia,
 • Udzielanie kompleksowych informacji na temat wskazań do radioterapii, sposobu leczenia napromienianiem, możliwych skutków ubocznych,
 • Badania kontrolne po radioterapii z leczeniem ewentualnych późnych odczynów popromiennych. / Poradnia radioterapii Lublin

Nasi specjaliści

Dr n. med. Bilski Mateusz

- Specjalista radioterapii onkologicznej
- Zastępca Kierownika Zakładu Brachyterapii w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
- Starszy asystent w Zakładzie Radioterapii w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
bilskimateusz.pl/
facebook.com/mateusz.bilski.31

Dr n. med. Jankiewicz Małgorzata

Specjalista radioterapii onkologicznej I i II stopnia

Lek. med. Juszczyńska Joanna

Specjalista radioterapii onkologicznej
Godziny przyjęć specjalistów
Dr n. med. Bilski Mateusz
Poniedziałek
16:00-19:00
Dr n. med. Jankiewicz Małgorzata
Wtorek
15:00-19:00
Dr n. med. Jankiewicz Małgorzata
Czwartek
15:00-19:00
Dr n. med. Dariusz Surdyka
Czwartek
15:00-17:00
Dr n. med. Bilski Mateusz
Piątek
15:30-19:00
Skip to content