Poradnia Psychologiczno – Psychiatryczna

Jak podają dane statystyczne, z każdym rokiem coraz więcej Polaków zapada na choroby nowotworowe. Choroba nowotworowa w sposób szczególny narusza strukturę nie tylko organizmu, ale również dotyka sfery psychiki osoby. Diagnoza nowotworu często powoduje falę negatywnych emocji i doświadczeń, a proces leczenia onkologicznego wymaga od pacjenta rozwijania niejednokrotnie całkowicie nowych umiejętności, w szczególności dotyczących komunikacji, radzenia sobie ze stresem, napięciem i bólem. Choroba nie dotyczy tylko osoby jej doświadczającej, ale również otaczających ją osób najbliższych – wraz z pacjentem choruje bowiem cała rodzina.

Kompleksowa pomoc w chorobach nowotworowych (zarówno od strony medycznej, jak i psychologicznej) jest niezbędna w procesie skutecznego leczenia, stanowiąc wyraz najwyższego profesjonalizmu. Badania naukowe jednoznacznie wskazują, że zdrowe, dobre nastawienie pacjenta do leczenia ma pozytywny wpływ na proces zdrowienia, mający swoje odzwierciedlenie zarówno w kondycji fizycznej, jak też w dobrostanie psychicznym.

Czym zajmuje się Poradnia Psychologiczna? 

Poradnia Psychologiczna obejmuje opieką psychologiczną pacjentów oraz ich najbliższych.

Do głównych obszarów działalności Poradni Psychologicznej należy:

  • diagnoza psychologiczna pacjenta oraz jego kompetencji i trudności psychicznych (m.in. uwarunkowanych następstwami choroby i leczenia) ujemnie wpływających na funkcjonowanie pacjenta na każdym etapie leczenia oraz po jego ukończeniu.
  • udzielanie pomocy psychologicznej z elementami psychoterapii w zakresie kryzysów psychicznych (również związanych z chorobą) oraz trudności emocjonalnych (lęk, niepokój, obniżony nastrój, poczucie winy) w zaburzeniach nerwicowych, depresyjnych oraz psychosomatycznych.
  • udzielanie pomocy psychologicznej w zakresie komunikacji, nawiązywania relacji, a także radzenia sobie ze stresem, bólem przewlekłym, utratą oraz żałobą,
  • psychoedukacja dotycząca radzenia sobie z przeżywanymi kryzysami związanymi z chorobą
  • diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna w dysfunkcjach neurologicznych (m.in. udary, urazy czaszkowo – mózgowe, nowotwory ośrodkowego układu nerwowego), której celem jest usprawnianie funkcji poznawczych takich jak uwaga, pamięć, funkcje przestrzenne, myślenie, funkcje wykonawcze, mowa; zaburzonych w wyniku procesu chorobowego.

Rozpoczynając terapię neuropsychologiczną psycholog diagnozuje za pomocą klinicznych metod psychologicznych (wywiad, kwestionariusze, zadania kliniczne) poziom funkcjonowania procesów poznawczych, a następnie określa zakres i formę potrzebnej pomocy. Pomoc psychologiczna jest kontynuowana na każdym etapie procesu leczenia.

Zasadą funkcjonowania Poradni Psychologicznej jest przestrzeganie obowiązujących standardów pracy psychologa w zakresie etyki i tajemnicy zawodowej. / Poradnia Psychologiczna Lublin

Nasi specjaliści

Godziny przyjęć specjalistów
Mgr. Grądzka Katarzyna
Środa
15:00-19:00
Lek. Krzysztof Rębisz
Środa
16:00-19:00
Skip to content