Bilski Mateusz

Dr n. med.
Bilski Mateusz

- Specjalista radioterapii onkologicznej
- Zastępca Kierownika Zakładu Brachyterapii w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
- Starszy asystent w Zakładzie Radioterapii w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
bilskimateusz.pl/
facebook.com/mateusz.bilski.31

Absolwent II Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – 2005-2011r.

W 04.2018 – ukończona specjalizacja z Radioterapii Onkologicznej w Zakładzie Radioterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli.
Od 11.2016r. asystent w Katedrze i Zakładzie Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Zdobywca I Nagrody za najlepsza prezentacje ustną pt. „Efekt abskopalny radioterapii- pościg za nieznanym” na Międzynarodowym Kongresie Rad2018 w Macedonii.
Zdobywca I Nagrody za prezentację plakatową pt. „Interleukina 17A jako czynnik różnicujący nowotwory łagodne i złośliwe jajnika” na V Kongresie Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej w 2017r.

Główny obszar pracy

radioonkologia (radioterapia)

Radioterapia stereotaktyczna/ radiochirurgia- metoda umożliwiająca podanie pojedynczej bądź kilku bardzo wysokich dawek frakcyjnych z jednoczasową znacznie lepszą w stosunku do konwencjonalnych (standardowych metod radioterapii) ochroną towarzyszących tkanek zdrowych. Odpowiedni dobór schematu leczenia pozwala osiągnąć około 90% skuteczność miejscową prowadzonej terapii. Metoda ta pozwala na leczenie nowotworów pierwotnych oraz przerzutowych (więcej w artykule – kliknij link) oraz radioterpia raka gruczołu krokowego- technika IGRT (Image Guided Radiation Therapy) przeprowadzana na podstawie wszczepianych do gruczołu krokowego złotych znaczników (Gold Anchor). Pozwala ona napromieniać nowotwór z większą precyzją i jednocześnie w sposób lepszy chronić tkanki i narządy zdrowe.

Dla Pacjentów z grup podwyższonego ryzyka (pośrednia wysoka, wysoka oraz bardzo wysoka- określane są one podczas konsultacji przez lekarza) zastosowanie skojarzenia metod radioterapeutycznych- teleradioterapii z brachyterapią. Dołączenie brachyterapii do teleradioterapii pozwala na poprawę wyników leczenia o 20-40% w kontekście czasu przeżycia bez wznowy biochemicznej w ocenie 10 letniej od zakończenia terapii. Wobec braku przeciwskazań wszyscy chorzy kwalifikowani do tych grup ryzyka powinni być leczeni w sposób skojarzony raka pęcherza moczowego- tzw. terapia Trimodality dająca szansę nie tylko na wyleczenie, ale również zachowanie pęcherza moczowego i jego funkcji w odróżnieniu do standardowej terapii opartej na usunięciu narządu, IGRT raka pęcherza moczowego- podobnie jak przy IGRT raka gruczołu krokowego nowotwory ginekologiczne- w skojarzeniu z brachyterapią/ chemioterapią. Jako leczenie oszczędzające narząd, neoadjuwantowe lub uzupełniające po zabiegu operacyjnym- szczególnie warto skonsultować z radioterapeutą wskazania/ bądź ich brak do uzupełniającego leczenia promieniowaniem gdyż metoda, obszary i dawki promieniowania w leczeniu uzupełniającym różnią się często od tych stosowanych w sytuacji rozpoznania wznowy gdy jest to już leczenie ratunkowe. Wczesna radioterapia, gdy istnieją wskazania, cechuje się wyższą skutecznością jak również niższą potencjalną toksycznością względem leczenia ratunkowego, które często zakłada użycie kilku metod leczniczych nowotworów płuc- raka niedrobnokomórkowego oraz drobnokomórkowego- jako metody wyłącznej lub elementu leczenia skojarzonego- radioterapii uzupełniającej po zabiegu operacyjnym, czy radiochemioterapii przeprowadzanej jednoczasowo co pozwala na zwiększenie efektywności leczenia nowotworów głowy i szyi- w określonych przypadkach z użyciem metod przyspieszonego napromieniania, pozwalających na poprawę efektów i skrócenie czasu terapii.

Ponadto dużą uwagę poświęcam zagadnieniu leczenia wspomagającego pacjentów onkologicznych ze szczególnym uwzględnieniem terapii bólu- posiadam ukończony kurs z medycyny paliatywnej jak również doświadczenie nabyte podczas kilkuletniej pracy w hospicjum.

Badania kliniczne dotyczące radioonkologii co roku przynoszą zmiany oraz dostarczają jakże cennych informacji, które pozwalają zwiększyć efektywność przeprowadzanej terapii jak również czynić ja mniej uciążliwą dla pacjentów. Nierozłącznym elementem mojej praktyki jest ciągłe doszkalanie się poprzez udział w międzynarodowych oraz ogólnopolskich kongresach, warsztatach czy sympozjach.

Działalność naukowa w postaci publikacji oraz prac prezentowanych na kongresach medycznych:

1. I nagroda za prezentację ustną pt.: „Zastosowanie radioterapii stereotaktycznej w oligometatstycznej fazie rozsiewu raka pęcherza moczowego”. Rafał Wierciszewki, Beata Pająk, Alicja Tutkaj, Opiekun: lek. med. Mateusz Bilski. 10 konferencja MED-IQ. Lublin. 21.05.2022r.
2.The role of conventionally fractionated radiotherapy and stereotactic radiotherapy in the treatment of carcinoid tumors and large-cell neuroendocrine cancer of the lung. [AUT.] MATEUSZ BILSKI, PAULINA MERTOWSKA, SEBASTIAN MERTOWSKI, MARCIN SAWICKI, ANNA HYMOS, PAULINA NIEDŹWIEDZKA-RYSTWEJ, EWELINA GRYWALSKA. Cancers [online] 2022 vol. 14 nr 1 [art. nr] 177, s. 1-17, bibliogr. poz. 90, [przeglądany 3.01.2022r.]. Dostępny w: https://www.mdpi.com/2072-6694/14/1/177. DOI: 10.3390/cancers14010177.
3.Miejsce radioterapii w leczeniu raka nerki. Mateusz Bilski. III Przemyska Konferencja Uroonkologiczna – PRZEMYŚLana Współpraca. 08.10.2021r.
4.Autor wykładu pt.: „Pregabalina w leczeniu bólu neuropatycznego u Pacjentów poddanych radioterapii w nowotworach układu moczowo-płciowego”. Webinarium zorganizowane z firmą Vipharm. Lublin. 30.06.2021r.
5.Interstitial HDR Brachytherapy In The Treatment Of Non-Melanocytic Skin Cancers Around The Eye. [AUT.] PAWEŁ CISEK, DARIUSZ KIESZKO, MATEUSZ BILSKI*, RADOMIR DĘBICKI, EWELINA GRYWALSKA, RAFAŁ HRYNKIEWICZ, DOMINIKA BĘBNOWSKA, IZABELA KORDZIŃSKA-CISEK, AGNIESZKA ROLIŃSKA, PAULINA NIEDŹWIEDZKA-RYSTWEJ*, LUDMIŁA GRZYBOWSKA-SZATKOWSKA. Cancers [Online] 2021 Vol. 13 Nr 6 [Art. Nr] 1425, S. 1-9, Bibliogr. Poz. 38, [Przeglądany 23 Marca 2021]. Dostępny W: Https://Www.Mdpi.Com/2072-6694/13/6/1425. DOI: 10.3390/Cancers13061425.
6.Autor rozdziału pt.: „Zastosowanie radioterapii w leczeniu łagodnych schorzeń układu ruchu”. Mateusz Bilski, Paweł Cisek. W podręczniku: Onkoreumatologia. Współczesne wyzwania. Pod redakcją naukową prof. dr. hab. n. med. Marii Majdan i dr hab. n. med. Ludmiły Grzybowskiej-Szatkowskiej. PZWL Wydawnictwo Lekarskie. 1, 2021.
7.Zastosowanie radioterapii w oligometastatycznej fazie rozsiewu raka gruczołu krokowego. Mateusz Bilski, Ewelina Kleczkowska, Krzysztof Patyra. II Przemyska Konferencja Uroonkologiczna PRZEMYŚLana Współpraca – KONTROWERSJE. 06-07.10.2020r.
8.Otwarty przewód doktorski na podstawie rozpoczętego badania klinicznego pt.: „Ekspresja miR-200 jako czynnik prognostyczny i predykcyjny odpowiedzi na leczenie skojarzone u chorych na glejaki WHO II i WHO III” – badanie zdobyło nagrodę w postaci dofinansowania przez Fundację im. Jakuba hr. Potockiego. Promotor: prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth.
9.Malignancy-transformed mature cystic teratoma surgical treatment requires comprehensive staging procedures including pelvic/paraaortic lymphadenectomy. B. Barczyński, K. Frąszczak, M. Bilski, J. Szumiło, I. Wertel, M. Sobstyl, G. Polak, L. Grzybowska-Szatkowska, J. Kotarski. Eur. J. Gynecol. Oncol. 2020, Vol. 41(3): 484-488. DOI: 10.31083/j.ejgo.2020.03.5146.
10.Clinical complete response after radiochemotherapy due to FIGO IV stage gynecological cancers – response evaluation and replanning during course of radiation therapy. [AUT.] MATEUSZ BILSKI, ANDRZEJ KUKIEŁKA, MONIKA BILSKA, BARTŁOMIEJ BARCZYŃSKI, KRZYSZTOF PATYRA. W: ESGE 28th Annual Congress. Thessaloniki, 6th-9th October 2019. Abstr [b. pag.].
11.Clinical significance of IL-6 level in plasma and peritoneal fluid in patients with ovarian cancer. [AUT.] MONIKA BILSKA, IWONA WERTEL, MATEUSZ BILSKI, ANNA PAWŁOWSKA, DOROTA SUSZCZYK, JAN KOTARSKI. W: ESGE 28th Annual Congress. Thessaloniki, 6th-9th October 2019. Abstr [b. pag.].
12.Prowadzący sesje ustną dotyczącej radioterapii onkologicznej i radioterapii podczas międzynarodowego kongresu RAD2019: Seventh International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research. Herceg Novi, Montenegro. 10.06-14.06.2019r.
13.High fraction doses for glioma treatment – An alternative for selected patients. Mateusz Bilski, Anna Rycyk, Piotr Kozłowski, Karolina Szymańska, Ludmiła Grzybowska-Szatkowska. W: RAD2019: Seventh International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research. Herceg Novi, Montenegro. 10.06-14.06.2019r.
14.Radiation induced bystander effect – Pros and cons. Mateusz Bilski, Karolina Brzozowska, Kamila Masłowska, Monika Bilska, Ludmiła Grzybowska- Szatkowska. W: RAD2019 : Seventh International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research. Herceg Novi, Montenegro. 10.06-14.06.2019.
15.Wysoka precyzja w leczeniu Pacjentów z nowotworem gruczołu krokowego. Eweilna Węgielska, Krzysztof Patyra, Mateusz Bilski, Dariusz Garmol. Wykład prezentowany podczas sympozjum naukowego Radioterapia Wysokiej Precyzji podczas XVI Kongresu Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej. Gliwice. 13.06.2019r.
16.Zastosowanie radioterapii stereotaktycznej w leczeniu guzów przysadki. Małgorzata Mazur, Izabela Leśkiewicz, Mateusz Bilski, Ludmiła Grzybowska-Szatkowska. Rozdział w: Wyzwania współczesnej hematologii i onkologii. Redakcji: Paulina Stefaniuk, Agnieszka Wójtowicz, Robert Ściślak. Wydawnictwo Naukowe TYGIEL. Lublin. 2019r. ISBN: 978-83-65932-77-8.
17.Mutacje genów BRCA1 i BRCA2 – problem nie tylko „kobiecy”, czyli o aberracjach genetycznych w raku gruczołu krokowego. Paulina Stefaniuk, Mateusz Bilski, Monika Ruszała, Ludmiła Grzybowska-Szatkowska. Rozdział w: Wyzwania współczesnej hematologii i onkologii. Redakcji: Paulina Stefaniuk, Agnieszka Wójtowicz, Robert Ściślak. Wydawnictwo Naukowe TYGIEL. Lublin 2019. ISBN: 978-83-65932-77-8.
18.Wykładowca podczas kursu specjalizacyjnego pt.: „Podstawy radioterapii nowotworów”. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014r.) w zakresie ginekologii onkologicznej. Organizator: CMKP i Uniwersytet Medyczny w Lublinie; I Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii; ul. Staszica 16, 20-081 Lublin. Kierownik kursu: prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski. Tematy prowadzonych wykładów: 1. Podstawy fizyki promieniowania jonizującego. 2. Podstawy radiobiologii. 3. Ochrona radiologiczna. 4. Zasady leczenia radykalnego i paliatywnego raka trzonu macicy – teleterapia. 5. Zasady leczenia radykalnego i paliatywnego raka szyjki macicy – teleterapia. 6. Zasady leczenia radykalnego i paliatywnego raka piersi – teleterapia.
19.Autor oraz członek zespołu badawczego międzynarodowego badania klinicznego pt.: „Ocena wartości predykcyjnych wybranych parametrów immunologicznych i potencjalnej toksyczności u pacjentów poddawanych brachyterapii z powodu nowotworów wątroby.” – badanie jest w toku. Zgoda komisji bioetycznej nr KE-0254/249/2018.
20.Autor oraz członek zespołu badawczego badania klinicznego pt.: „Ocena znaczenia odpowiedzi humoralnej i komórkowej na zakażenie wirusem Epsteina-Barr u chorych na raka piersi i chłoniaka rozlanego z dużych komórek B”. – badanie zakończono. Oczekuje na publikacje wyników.
21.Zdobywca I nagrody za prezentację ustną pt.: „Stereotactic body radiotherapy (SBRT) in the treatment of oligometastatic disease – systematic review”. W: 5th Lublin International Medical Congress. Lublin. 30.11-01.12.2018r.
22.Zdobywca III nagrody za prezentację ustną pt.: „Wykorzystanie radioterapii stereotaktycznej w leczeniu nowotworów w oligometastatycznej fazie rozsiewu na przykładzie wybranych chorób nowotworowych” w sesji: Nowotwory lite na Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Wyzwania współczesnej hemtaologii i onkologii”. Lublin. 17.11.2018r.
23.Mutacje genów BRCA1 i BRCA2 – problem nie tylko „kobiecy”, czyli o aberracjach genetycznych w raku gruczołu krokowego. PAULINA STEFANIUK, MATEUSZ BILSKI, LUDMIŁA GRZYBOWSKA-SZATKOWSKA. W: Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Wyzwania współczesnej hematologii i onkologii”. Lublin. 17.11.2018r. [online]. Red. Karolina Widłak, Paulina Stefaniuk. Abstr s. 42-43.
24.Rak piersi z przerzutami do żołądka – studium przypadku i przegląd literatury.(Metastatic breast cancer to the stomach – case report and literature review.). [AUT.] PAULINA STEFANIUK, MATEUSZ BILSKI, PIOTR KOZŁOWSKI, MONIKA BILSKA, LUDMIŁA GRZYBOWSKA-SZATKOWSKA. W: Wybrane jednostki chorobowe i schorzenia – przegląd naukowy [online]. Red. Monika Maciąg, Kamil Maciąg Lublin 2018, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, s. 90-96, bibliogr. sum, [przeglądany 25 września 2018]. Dostępny w: http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/47D02141-C733-AE4B-1EFE-8C15E86991D6, 978-83-65932-47-1.
25.Second primary cancer after rectal cancer. [AUT.] MAŁGORZATA JANKIEWICZ, FRANCISZEK BURDAN, MATEUSZ BILSKI, PIOTR KOZŁOWSKI, MAGDALENA KOZŁOWSKA, MONIKA BILSKA. W: [12th] European Colorectal Congress : Personalized colorectal surgery, new technologies, complications in colorectal surgery. St. Gallen, 3-6 December 2018 [online]. [Abstr.] s. 26, [przeglądany 18.12.2018r.]. Dostępny w: https://www.colorectalsurgery.eu/abstract-submission-copy.
26.Analysis of the effectiveness of teleradiotherapy with modulation of beam intensity in the extramedullary plasmacytoma of the head and neck region: A new look at inductive systemic treatment. [AUT.] MATEUSZ BILSKI, LUDMIŁA GRZYBOWSKA-SZATKOWSKA, EWELINA GRYWALSKA, DARIUSZ SURDYKA, MONIKA BILSKA, PAULINA KOZAKIEWICZ, PAWEŁ KORONA, JACEK ROLIŃSKI. Post. Hig. Med. Dośw. [online] 2018 t. 72 s. 884-890, bibliogr. poz. 38, [przeglądany 16.10.2018r.]. Dostępny w: https://phmd.pl/resources/html/article/details?id=181860. DOI: 10.5604/01.3001.0012.6532
27.Zdobywca I nagrody głównej za najlepszą prezentację ustną – Http://Rad2018.Rad-Conference.Org/Awards.Php
Abscopal effect of radiotherapy – The pursuit of the unknown. Mateusz Bilski, Paulina Stefaniuk, Michał Jędrejek, Paweł Cisek, Monika Bilska, Izabela Cisek, Ludmiła Grzybowska- Szatkowska. W: RAD2018 : Sixth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research. Ohrid, Macedonia. 18.06-22.06.2018r.
28.3D-HDR intraluminal brachytherapy in oesophageal cancer. Paweł Cisek, Dariusz Kieszko, Mateusz Bilski, Izabela Kordzińska-Cisek, Paulina Kozakiewicz, Ludmiła Grzybowska- Szatkowska. W: RAD2018: Sixth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research. Ohrid, Macedonia. 18.06-22.06.2018.
29.Great effect of radiation therapy connected with neoadiuvant immunochemotherapy in a patient with extramedullary plasmacytoma of the maxillary sinus – A case report. Mateusz Bilski, Anna Rycyk, Michał Janiszewski, Paulina Kozakiewicz, Paweł Cisek, Anna Brzozowska, Ludmiła Grzybowska- Szatkowska. W: RAD2018: Sixth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research. Ohrid, Macedonia. 18.06-22.06.2018r.
30.Influence of PET-CT on irradiation volume target determination based on patient case analysis with locally advanced esophageal cancer. Michał Janiszewski, Agnieszka Janiszewska, Mateusz Bilski, Paweł Cisek, Paulina Kozakiewicz, Izabela Kordzińska-Cisek, Ludmiła Grzybowska-Szatkowska. W: RAD2018: Sixth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research. Ohrid, Macedonia. 18.06-22.06.2018r.
31.Brachytherapy in penile cancer as an alternative to surgery: case reports and a literature review. (Brachyterapia raka prącia jako alternatywa leczenia chirurgicznego – opis przypadków i analiza piśmiennictwa.). [AUT.] IZABELA KORDZIŃSKA, PAULINA KOZAKIEWICZ, PAWEŁ CISEK, DARIUSZ KIESZKO, MATEUSZ BILSKI, MICHAŁ JANISZEWSKI, LUDMIŁA GRZYBOWSKA-SZATKOWSKA. Onkol. Radioter. 2018 R. 12 nr 1 s. 37-43, 73-79.
32.Adjuvant radiochemotherapy with a 23-month overall survival time in a patient after a surgery due to splenic hemangiosarcoma rupture: A case report with the literature review. [AUT.] MATEUSZ BILSKI*, D. SURDYKA, IWONA PAŚNIK, M. BILSKA, PAWEŁ CISEK, P. KORONA, JUSTYNA SZUMIŁO, LUDMIŁA GRZYBOWSKA-SZATKOWSKA. Case Rep. Oncol. Med. [online] 2018 vol. 2018 [art. nr] ID 8672407, s. 1-5, bibliogr, [przeglądany 17.05.2018r.]. Dostępny w: Https://Doi.Org/10.1155/2018/8672407.
33.Effective Polypharmacotherapy In A Patient With Diabetic Peripheral Neuropathy And Phantom Pain. [AUT.] MATEUSZ BILSKI, ANNA RYCYK, JOANNA RUSZCZYK, MONIKA BILSKA, BARBARA KOSZŁA. W: 21st Century Medicine-International Medical Congress For Students And Young Doctors. Lublin, 7th April 2018. Abstr. S. 71.
34.Świat drobnoustrojów w patogenezie raka jajnika – przegląd najnowszych doniesień naukowych. [AUT.] Magdalena Szydełko, Joanna Szydełko, Mateusz Bilski, Paulina Stefaniuk. W: III Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wymiary Chorób Cywilizacynych i Społecznych XXI wieku, 07.04.2018r. Lublin. Abstr. s. 81.
35.Zastosowanie radioterapii stereotaktycznej w leczeniu guzów przysadki. [AUT.] MAŁGORZATA MAZUR, IZABELA LEŚKIEWICZ, MATEUSZ BILSKI, LUDMIŁA GRZYBOWSKA-SZATKOWSKA. W: Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Wyzwania współczesnej hematologii i onkologii”. Lublin, 17.11.2018r. [online]. Red. Karolina Widłak, Paulina Stefaniuk. Abstr s. 90-91, [przeglądany 22.11.2018r.]. Dostępny w: http://www.wyzwania.umlub.pl/ksiazka-abstraktow/. Lublin. 2018r. 978-83-952872-0-6.
36.Torbiele okołokorzeniowe. (Perineural cysts.). [AUT.] PIOTR KOZŁOWSKI*, PAWEŁ KALINOWSKI, MAŁGORZATA JANKIEWICZ, MAGDALENA KOZŁOWSKA, MATEUSZ BILSKI, AGNIESZKA BUDNY, PIOTR SŁABCZYŃSKI, MARCIN ŁUKOWSKI, GRZEGORZ SZCZYPIÓR, FRANCISZEK BURDAN. Pol. Merk. Lek. 2018 t. 45 nr 269 s. 201-204, bibliogr. sum.
37.I Nagroda za prezentację pt.: „Interleukina 17A jako czynnik różnicujący nowotwory łagodne i złośliwe jajnika”. W: V Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej. Lublin. 30.09.2017r.
38.Biochemical Liver Function Markers After CT-Guided Brachytherapy For Liver Metastases. (Ocena Parametrów Biochemicznych Wątroby Po Brachyterapii Przerzutów Do Wątroby Pod Kontrolą CT.) [AUT.] PAWEŁ CISEK, IZABELA KORDZIŃSKA-CISEK, ŁUKASZ CHARKOT, PAWEŁ KORONA, DARIUSZ KIESZKO, MATEUSZ BILSKI, ANNA BRZOZOWSKA, MICHAŁ JANISZEWSKI, LUDMIŁA GRZYBOWSKA-SZATKOWSKA. Onkol. Radioter. 2017 R. 11 Nr 1 S. 34-42, 67-75, Bibliogr, [Tekst Równol. W Jęz. Pol.].
39.Metody Zwiększające Promienioczułość Komórek Raka Płaskonabłonkowego Rejonu Głowy I Szyi (HNSCC) Poprzez Wpływ Na Mikrośrodowisko Guza. (Methods Of Enhancing Radiosensitivity Of Head And Neck Squamos Cell Carcinoma By Affecting The Tumor Microenvironment.) [AUT.] PAULINA STEFANIUK, MATEUSZ BILSKI, DOMINIKA SZYMCZYK, MAGDALENA SZYDEŁKO, MONIKA RUSZAŁA. W: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Wymiary Chorób Cywilizacyjnych I Społecznych XXI Wieku. Lublin, 7.04.2017r. [Streszcz.] S. 44-45, [Tekst Równol. W Jęz. Ang.].
40.Znaczenie Naturalnych I Chemicznych Radiouwrażliwiaczy W Terapii Raka Trzustki – Przegląd Najnowszych Doniesień Naukowych. [AUT.] MAGDALENA SZYDEŁKO, MATEUSZ BILSKI, DOMINIKA SZYMCZYK, ANNA SZEWCZYK, MONIKA RUSZAŁA. W: IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2017 : Interdyscyplinarność Kluczem Do Rozwoju. Lublin, 18-19.03.2017r. Abstr. S. 134-135.
41.The Assessment Of The Biochemical Parameters Of The Liver After The CT-Guided Brachytherapy Of Metastasis To The Liver. [AUT.] PAWEŁ CISEK, IZABELA CISEK, ANNA BRZOZOWSKA, ŁUKASZ CHARKOT, PAWEŁ KORONA, MATEUSZ BILSKI, DARIUSZ KIESZKO, LUDMIŁA GRZYBOWSKA-SZATKOWSKA. W: RAD2017 : Fifth International Conference On Radiation And Applications In Various Fields Of Research. Budva, 12.06-16.06.2017. Abstr. S. 449. – Mateusz Bilski- OSOBA PREZENTUJĄCA PRACĘ.
42.Glioblastoma Multiforme – Attempts At Diminishing Radioresistance. [AUT.] DOMINIKA SZYMCZYK, MATEUSZ BILSKI, MAGDALENA SZYDEŁKO, ANNA SZEWCZYK, MONIKA RUSZAŁA, PAULINA STEFANIUK. W: 21st Century Medicine: International Medical Congress For Students And Young Doctors. Lublin, 31st March – 1st April 2017. Abstr. S. 78-79.
43.Receptor CXCR4 Przełomem W Diagnostyce I Terapii Nowotworów? Przegląd Najnowszych Doniesień Naukowych – Na Przykładzie Raka Piersi, Prostaty I Glejaka Wielopostaciowego. [AUT.] DOMINIKA SZYMCZYK, MATEUSZ BILSKI, MAGDALENA SZYDEŁKO, MONIKA RUSZAŁA, ANNA SZEWCZYK. W: NoMAD : Konferencja Dla Studentów I Młodych Naukowców. Lublin, 24-25.03.2017r. [Streszcz.] S. 14.
44.Wybrane Choroby Nowotworowe U Mieszkańców Województwa Podkarpackiego W Latach 1999-2011. (The Selected Cancer In The Community Podkarpackie Province In The Years 1999-2011.) [AUT.] KRZYSZTOF BILSKI, MATEUSZ BILSKI. W: Środowiskowe Zagrożenia Zdrowia W Społeczeństwie. Red. Nauk. Małgorzata Marć, Monika Binkowska-Bury, Paweł Januszewicz. Rzeszów 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, S. 197-207, Bibliogr. Sum, Zdrowie Publiczne; Cz. 5, 978-83-7996-314-0.
45.Assessment Of Peripheral Blood And Bone Marrow T, NK, NKT And Dendritic Cells In Patients With Multiple Myeloma. (Ocena Limfocytów T, NK, NKT Oraz Komórek Dendrytycznych We Krwi Obwodowej I Szpiku Kostnym Chorych Na Szpiczaka Plazmocytowego.) [AUT.] MARCIN PASIARSKI, EWELINA GRYWALSKA, AGATA KOSMACZEWSKA, STANISŁAW GÓŹDŹ, PAWEŁ STECKIEWICZ, BARTOSZ GARUS, MATEUSZ BILSKI, ANNA HYMOS, JACEK ROLIŃSKI, MICHAŁ ZGURSKI. Post. Hig. Med. Dośw. 2015 T. 69 [Brak Nr] S. 1435-1442, Bibliogr. Poz. 47.
46.Prognostyczna Wartość Wybranych Czynników Immunologicznych U Chorych Na Raka Jajnika. (The Prognostic Value Of Selected Immunological Factors In Ovarian Cancer Patients.) [AUT.] MONIKA BILSKA, IWONA WERTEL, JUSTYNA SURÓWKA, KAROLINA OKŁA, MATEUSZ BILSKI, RAFAŁ TARKOWSKI, JAN KOTARSKI. Wiad. Lek. 2015 T. 68 Nr 4 Cz. 2 S. 690-694, Bibliogr. Poz. 30, Sum.
47.Zastosowanie Oksykodonu Z Naloksonem W Terapii Leczenia Bólu I Odwracaniu Niekorzystnego Wpływu Opioidów Na Układ Pokarmowy – Opis Przypadku. (The Application Of Oxycodone With Naloxone In The Therapy Of Pain Management And The Reversal Od Side Effects Of Opioids On The Human Digestive System – Case Report.)[AUT.] MATEUSZ BILSKI*, MONIKA BILSKA, PAWEŁ KLIMKOWICZ, BARBARA KOSZŁA. Anestezjol. Rat. 2015 Vol. 9 S. 395-399, Bibliogr. Sum.
48.Cetuximab In Head And Neck Cancer Therapy. (Cetuximab W Terapii Nowotworów Głowy I Szyi.) [AUT.] M. PILECKA, A. STRĄK, P. KOZAKIEWICZ, MATEUSZ BILSKI, PAWEŁ CISEK, ANNA] BRZOZOWSKA, MARIA MAZURKIEWICZ, LUDMIŁA GRZYBOWSKA-SZATKOWSKA. Onkol. Radioter. 2015 R. 9 Nr 4 S. 34-38, 64-68, Bibliogr, [Tekst Równol. W Jęz. Pol.].
49.Natural Killer And Natural Killer T-Like Cells In Splenectomised Patients. [AUT.] EWELINA GRYWALSKA, JUSTYNA MARKOWICZ, DOROTA SIWICKA*, MARCIN PASIARSKI, AGATA SURDACKA, AGNIESZKA GRAFKA, AGNIESZKA MALEC, MATEUSZ BILSKI, TOMASZ ROMAN, JACEK ROLIŃSKI. Centr. Eur. J. Immunol. 2013 Vol. 38 Nr 3 S. 372-379, Bibliogr. Poz. 65.
50.Someone Had A Stab At Experimenting With Drugs (ECG-Gated CT In Revealing Cardiac Complications Of Heart Injury After Suicidal Attempt). [AUT.] KATARZYNA JASIŃSKA, IGA KLONOWSKA, MATEUSZ BILSKI. W: 1st Clinical Case Studies International Students’ Conference, Lublin, 25-26.05.2012r. [Abstr.] S. 57.
51.Uśmiech Za Uśmiech Dar Serca Za Dar Serca. [AUT.] JUSTYNA FILIPIUK, MATEUSZ BILSKI. Alma Mater 2010 R. 20 Nr 1 S. 180-181.
52.Przepis Na Lizbonę Po Studencku! [AUT.] JUSTYNA FILIPIUK, MATEUSZ BILSKI. Alma Mater 2010 R. 20 Nr 3 S. 188-195.
53.Lubelski Oddział IFMSA Jeszcze Bardziej Międzynarodowy. [AUT.] KATARZYNA JASIŃSKA, MATEUSZ BILSKI. Alma Mater 2010 R. 20 Nr 2 S. 188-191.
54.Wiosenne Zgromadzenie Delegatów IFMSA-Poland. [AUT.] JUSTYNA FILIPIUK, MATEUSZ BILSKI. Alma Mater 2010 R. 20 Nr 1 S. 160-163.
55.Medycy W Akcji, Czyli IFMSA W Krasnobrodzie. [AUT.] JUSTYNA FILIPIUK, MATEUSZ BILSKI. Alma Mater 2009 R. 19 Nr 4 S. 172-175.
56.Z Wizytą W Szczecinie…Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland, Szczecin 23-25.X.2009. [AUT.] MATEUSZ BILSKI, ANNA KLIMEK. Alma Mater 2009 R. 19 Nr 4 S. 178-181.

Inne osiągnięcia i ukończone kursy/ szkolenia:

1.Uczestnik warsztatów i konferencji Międzynarodowego Towarzystwa Radioterapii Stereotaktycznej – ISRS 22. Mediolan 19-24.06.22 r.
2.Uczestnik warsztatów: Warsztaty z brachyterapii uLDR raka gruczołu krokowego. Wielkopolskie Centrum Onkologii. Poznań. 23-24.09.2021r.
3.Uczestnik seminarium: Optimize your RNA workflow- hints and pitfalls of RT- qPCR. W programie zagadnienia o tematyce: Podstawy i optymalizacja obiegu pracy z RNA. Praktyczny przewodnik RT-qPCR. Mannheim, Niemcy. 08.04.2019r.
4.Uczestnik warsztatów- Oncology Masterclass- znaczniki. 10-11.01.2019r. Łódź.
5.Ukończony kurs USG gruczołu krokowego: Contemporary ultrasound in prostate diagnostics. Ultrasound guided prostate biopsy. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii. Zamość. 16-18.11.2018r.
6.Jak z sukcesem przygotować wniosek o grant? Szkolenie realizowane przez PWN Instytut. Lublin. 08.11.17r.
7.Uczestnik międzynarodowych warsztatów „Gdańsk Non-Small Cell Lung Cancer GAIN Hands-on Summit” organizowanym przez American College of Chest Physicians. Gdańsk. 08.07.2015r.
8.Sekretarz komitetu organizacyjnego kongresu „Nowotwory głowy i szyi – narastający problem epidemiologiczny i terapeutyczny”. Kaziemirz Dolny. 10-12.12.15r.
9.Członek komitetu organizacyjnego III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Cytometrii. Kaziemirz Dolny. 17-19.09.14r.
10.Ukończony kurs podstawowy w zakresie Opieki Paliatywnej i Propedeutyki Medycyny Paliatywnej organizowany przez Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej ŚUM w Katowicach. 2014r.
11.„Śmierć oswojona” [Praca w formie wykładu oraz prezentacji multimedialnej była wygłaszana w ramach VII Lubelskiego Festiwalu Nauki na KULu, który odbył się we wrześniu 2010r.].
12.Organizator konferencji naukowej pod honorowym patronatem Wojewody Lubelskiego oraz Prezydenta Miasta Lublin „Gruźlica jako choroba towarzysząca uzależnieniu od alkoholu”. 24.03.2010r.
13.Ukończony „Kurs podstawowej znajomości języka migowego i komunikacji z osobami z wadą słuchu” zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Kadry Kierowniczej Szkół TWP w Lublinie, rok akademicki 2009/2010.
14.Ukończony z wynikiem bardzo dobrym (5,0) kurs medycznego języka angielskiego na poziomie B2(CEF) „ENGLISH for SPECIAL PURPOSES – English for Medicine” w 2008r.
15.Ukończony kurs (120h) języka angielskiego na poziomie zaawansowanym „ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE” Advanced level w 2009r.
16.Ukończony 3- tygodniowy „Kurs Języka Angielskiego dla polskich uczniów szkół średnich”. Kurs zorganizowany był przy współpracy z nauczycielami z Wielkiej Brytanii. Odbywał się w Bieczu. 8-28.07.2002r.

Udział w kongresach międzynarodowych i krajowych:

1.Stereotaktyczna radioterapia zmian wewnątrz i pozaczaszkowych. Zamość. 20.09.2019r.
2.ESGE 28 th Annual Congress. Saloniki. Grecja. 06-09.10.2019r.
3.RAD 7. The Sevent International Conference on Radiation in Various Fields of Research. Herceg Novi. Czarnogóra. 10-14.06.2019r.
4.Problemy ginekologiczne u chorych onkologicznych. Warszawa. 14-15.06.2019r.
5.16 spotkanie europejskiej sekcji urologii onkologicznej (ESOU). Praga. Czechy. 18-20.01.2019r.
6.IX Uro-Onco Forum. Madryt. Hiszpania. 12-16.12.2018r.
7.Edukacyjny Program Kliniczny: Leczenie i kompleksowa opieka nad pacjentami z nowotworami głowy i szyi. Zespół Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie. Warszawa. 04-05.11.2018r.
8.RAD 6. The Sixth International Conference on Radiation in Various Fields of Research. Ohrid. Macedonia. 18-22.06.2018r.
9.Akademia Młodego Radioterapeuty. Jurata. 04.2018r.
10.ESTRO 36 Congress. Wiedeń. Austria. 5-9.05.2017r.
11.Rewolucje w leczeniu raka nerkowokomórkowego, raka prostaty i raka pęcherza moczowego. Serock. 24-25.11.2017r.
12.VIII Uro-Onco Forum. Walencja. Hiszpania. 25-29.10.2017r.
13.VII Kongres Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego. Serock. 5-7.10.2017r.
14.Rad 5. The Fifth International Conference on Radiation in Various Fields of Research. Budva. Czarnogóra. 12-16.06.2017r.
15.Akademia Młodego Radioterapeuty. Sopot. 30.03-01.04.2017r.
16.55th Annual Conference of the Particle Therapy Co-operative Group. Praga. Czechy. 22-28.05.2016r.
17.Wyzwania profilaktyki i leczenia wybranych powikłań – nowe wytyczne” Warsztaty Onkologiczne. 31.05.2016r.
18.Akademia Raka Piersi. Lublin. 30.05.2016r.
19.Kontrowersje w diagnostyce i leczeniu raka piersi. Białowieża. 11-13.02.2016r.
20.Po ASTRO. Łódź. 20-21.11.2015r.
21.VI Sympozjum Postępy w leczeniu bólu. Zakopane. 15-17.10.2015r.
22.Leczenie wspomagające w onkologii. Lublin. 13.06.2015r.
23.Opieka Paliatywna w Polsce 2015. Warszawa. 17-18.04.2015r.
24.Nadciśnienie tętnicze 2013 – standardy postępowania, najnowsze doniesienia pod patronatem Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Lublin. 15.03.2013r.
25.Skuteczna terapia raka płuca największym wyzwanie współczesnej onkologii. Lublin. 04.04.2013r.
26.Wybrane zagadnienia leczenia chorych na raka piersi. Józefów. 10.04.2013r.
27.Oblicza współczesnej Pulmonologii i Alergologii 2013. Lublin. 28.09.2013r.
28.Nadciśnienie tętnicze 2012 – standardy postępowania, najnowsze doniesienia pod patronatem Prezesa Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Lublin. 03.2012r.
29.Dermatologia 2012 – standardy postępowania, najnowsze doniesienia. Lublin. 04.2012r.
30.Neurologia 2012 – standardy postępowania, najnowsze doniesienia pod patronatem Krajowego Zespołu Nadzoru Specjalistycznego w dziedzinie neurologii. Lublin. 06.2012r.
31.Metotreksat – praktyczne aspekty zastosowania pod naukowym kierownictwem konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii. Lublin. 10.10.2012r.
32.Suplementy Diety – Korzyści i Zagrożenia organizowanej przez firmę Nutri Center. Kraków. 04.2011r.
33.Światowy Dzień Walki z Gruźlicą. Lublin. 03.2010r.
34.Lek naturalny w XXI wieku organizowanej przez Lubelskie Towarzystwo Studentów Farmacji przy UM w Lublinie. Lublin. 04.2009r.
35.I Ogólnopolski Dzień Szczepień organizowanej przez Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Lubelski przy współudziale Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, Lublin. 11.2009r.
36.Uczestnik międzynarodowych warsztatów „Haploidentyczna transplantacja w pediatrycznych guzach litych” w Centrum Pastoralnym Pawła VI, Brescia, Włochy. 2009.
37.Uczestnik szkolenia organizowanego przez firmę Polpharma mającego na celu zapoznanie się ze specyfiką pracy w zakładzie farmaceutycznym. Starogard Gdański. 11.2008r.
38.Profilaktyka chorób alergicznych u dzieci pod patronatem naukowym Prof. dr hab. n. med. Andrzeja Emeryka, organizowanej przez firmę Agora, Lublin. 03.2008r.
39.Żyj kolorowo – odżywiaj się zdrowo w ramach programu Ogólnopolskiego „Trzymaj formę” pod patronatem Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz IFMSA- Poland- Lublin. 12.2008r.
40.XIII Lubelskich Spotkaniach Naukowych. Lublin. 05.2008r.
41.Pharma wiedzy organizowanej przez firmę Polpharma – Starogard Gdański. 11.2008r.

Godziny przyjęć
specjalisty
Poniedziałek
16:00-19:00
Piątek
15:30-19:00
Skip to content