Nietrzymanie moczu – pracownia fizjoterapii

Czym zajmuje się Pracownia Fizjoterapii – rehabilitacja nietrzymania moczu.

Pracownia w naszym Centrum zajmuje się przede wszystkim niewydolnością aparatu zwieraczowego (nietrzymanie moczu) u Pacjentów pooperacyjnych.
Problem ten dotyczy większości Pacjentów po prostatektomii radykalnej. I choć najczęściej ma charakter przejściowy, to powrót prawidłowej funkcji zwieracza można znacząco przyspieszyć stosując odpowiednie ćwiczenia, które zademonstruje nasza Pani magister.
Problem zaburzeń w oddawaniu moczu może też dotyczyć również osób po dużych zabiegach w obrębie miednicy, po których dość często dochodzi do uszkodzenia unerwienia pęcherza i zwieracza zewnętrznego cewki moczowej. Tu też rola rehabilitacji i fizykoterapii (biofeedback) jest nie do podważenia.

mgr Olga Krzyżanowska / nietrzymanie moczu u mężczyzn

Fizjoterapeuta, dyplomowany terapeuta uroginekologiczny

Jestem absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na kierunku fizjoterapia.

Moja dotychczasowa praca w placówkach medycznych adresowana była głównie do osób z problemami ortopedycznymi. W swojej pracy wykorzystuje techniki tkanek miękkich, masaż tkanek głębokich, osteopatię strukturalną, łagodną chiropraktykę. Zdobytą wiedzę i praktykę postanowiłam również wykorzystać w pracy
z pacjentami z dolegliwościami w obrębie dna miednicy.

Ukończyłam szkolenie podyplomowe składające się z V modułów z zakresu “Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu i stolca oraz obniżaniu narządów miednicy mniejszej” w Krakowie. Uzyskałam tytuł Terapeuty Uroginekologicznego, wpisując się tym samym w listę dyplomowanych terapeutów Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego (PTUG).

Ukończyłam również kurs – “Teoretyczne i praktyczne podstawy stymulacji funkcjonalnej (FES) oraz zastosowania powierzchniowej elektromiografii (sEMG) i EMG – biofeedback’u w terapii pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi mięśni oraz nietrzymaniem moczu i stolca” w Poznaniu.

Aktualnie kontynuuję cykl szkoleniowy – “Funkcjonalna Terapia Wisceralna”, który swoim programem obejmuje m.in. terapię układu moczowo-płciowego, terapię narządów jamy brzusznej, zabiegi na bliznach pourazowych i pooperacyjnych, uzupełniając tym samym terapię uroginekologiczną. / nietrzymanie moczu u mężczyzn

Poznaj cały zespół Onko-Centrum > kliknij tutaj

Zachęcamy do wejścia na stronę onkologia.org.pl > kliknij tutaj

Skip to content