Brachyterapia

Brachyterapia jest formą radioterapii, w której to źródło promieniowania wprowadza się do guza lub leczonego narządu (najczęściej w sposób zabiegowy). Aktualnie w Polsce dominuje wykorzystanie tzw. brachyterapii HDR (High Dose Rate). Źródło promieniowania oddziałuje na leczoną okolicę czasowo przez kilka do kilkudziesięciu minut i składa się z pojedynczego bądź większej ilości zabiegów. Zastosowanie brachyterapii poprzez bezpośrednią aplikację źródeł umożliwia precyzyjne napromienianie okolicy z jednoczesną maksymalną ochroną tkanek i narządów towarzyszących. Metoda ta wykorzystywana jest samodzielnie lub jako leczenie skojarzone z radioterapią z pól zewnętrznych lub w niektórych sytuacjach po lub przed zabiegiem operacyjnym. Brachyterapię wykorzystuje się do leczenia:

Poznaj cały zespół Onko-Centrum > kliknij tutaj

Zachęcamy do wejścia na stronę onkologia.org.pl > kliknij tutaj

Skip to content