Poradnia hematologiczna

Zajmujemy się diagnostyką i leczeniem schorzeń układu krwiotwórczego i samej krwi. Wiele z tych chorób ma charakter nowotworowy lub stanowi objawy innych poważnych schorzeń.

Do najczęstszych chorób hematologicznych zaliczamy takie choroby, jak:
– ostra białaczka limfatyczna,
– ostra białaczka szpikowa,
– niedokrwistość,
– nadpłytkowość samoistna,
– przewlekła białaczka szpikowa,
– zespół mielodysplastyczny,
– pierwotne włóknienie szpiku,
– mastocytoza,
– przewlekła białaczka eozynofilowa,
– chłoniaki,
– niedobory odporności,
– skazy krwotoczne,
– szpiczaki plazmocytowe (szpiczak mnogi).

Nasi specjaliści

Godziny przyjęć specjalistów
Dr n. med. Morawska Marta
Środa
15:00-19:00
Dr n. med. Wojciech Legieć
Czwartek
15:00-19:00
Skip to content