Polityka prywatności

I. DEFINICJE

Ilekroć w Polityce Prywatności występują poniższe pojęcia, należy je zrozumieć w następujący sposób:

1. Awaria – oznacza stan Usługi, który uniemożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usługi, jednak z wyłączeniem sytuacji, w której brak możliwości korzystania z Usługi jest wynikiem okresu zawieszenia lub przerwy w świadczeniu Usługi dozwolonej w ramach Polityki Prywatności; lub jest wynikiem naruszenia Polityki Prywatności przez Użytkownika; lub jest wynikiem działania Siły Wyższej; lub która wystąpiła w infrastrukturze telekomunikacyjnej, z której korzysta Użytkownik.

2. Polityka Prywatności – niniejszy dokument.

3. Serwis – serwis internetowy, który umożliwia Użytkownikom i Usługodawcy przechowywanie Treści, pod adresem https://onkocentrum.pl/

4. Strony – Usługodawca, Użytkownik.

5. Siła Wyższa – zdarzenie nadzwyczajne o charakterze zewnętrznym wobec Strony, niezależne od danej Strony, któremu Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności.

6. Treść (Treści) – treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, zdjęcia) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych jakie są zamieszczane przez Użytkownika lub Usługodawcę.

7. Usługa – usługa hostingu świadczona przez Usługodawcę na zasadach określonych w Polityce Prywatności oraz za pośrednictwem Serwisu, która polega na zapewnieniu Użytkownikowi narzędzi teleinformatycznych celem przechowywania i prezentowania treści.

8. Usługodawca – Onko-Centrum Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 2, 20-250 Lublin, NIP 712-332-86-70, Regon 366413069, KRS 0000660359.

9. Użytkownik – osoba fizyczna,  która ukończyła 18. roku życia.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszej Polityki Prywatności.

2. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych, a także elementy graficzne Stron, które zostały udostępnione Użytkownikom przez Serwis podlegają ochronie prawnej.

3. Korzystanie z Serwisu oraz z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszej Polityce Prywatności.

4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia Usługi za pośrednictwem Serwisu do osób, które ukończyły wiek 18 lat.

5. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za pisane przez siebie Treści.

6. Pewna część treści zawartych na łamach Serwisu może wyświetlać się niepoprawnie w przypadku przeglądarek internetowych, które były długi czas nieaktualizowane. Najczęściej są to przypadki dotyczące wersji niewspieranych przez producentów. Z tego też powodu pewne opcje serwisu mogą nie działać poprawnie.

7. Zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia Serwisu w całości lub części bez podawania przyczyn oraz do wprowadzania zmian w regulaminie funkcjonowania Serwisu.

III. POLITYKA PLIKÓW “COOKIES”

1. „Cookies” to pliki tekstowe, dane informatyczne przechowywane w urządzeniach Użytkowników. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia Użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „Cookies” zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu Użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator.

2. „Cookies” używamy w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania Użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości Serwisu, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz Użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

3. Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania Strony WWW domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Użytkownik może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików „cookies” lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie Użytkownika. Właściwe informacje o obsłudze plików „cookies” oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane na stronie internetowej, aż do zablokowania możliwości jej prawidłowego użytkowania.

IV. KOPIA BEZPIECZEŃSTWA

1. Dane na serwerach podlegają cyklicznej archiwizacji (tzw. backup). W szczególności dostępne są kopie zapasowe serwisów oraz poczty elektronicznej z ostatnich trzech dni. Umożliwia to szybkie odtworzenie zmodyfikowanego lub skasowanego zbioru.

2. Pamiętaj, że archiwizacja prowadzona jest w sposób punktowy – o określonych porach. Jeżeli list pojawił się na naszym serwerze pomiędzy dwoma sesjami backupu i został z niego usunięty (np. przez pobierający go program pocztowy) – jego odzyskanie będzie niemożliwe.

V. ZABEZPIECZENIA

1. Na serwerach funkcjonują zaawansowane i stale rozbudowywane filtry antyspamowe. Umożliwiają one filtrowanie niezamawianej poczty po adresie e-mail, serwerze i kraju pochodzenia, ale także – analizują temat i treść wiadomości pod kątem obecności tam charakterystycznych dla spamu słów i zwrotów. Każdy użytkownik może także samodzielnie tworzyć własne listy adresów, domen, IP lub hostów, z których nie życzy sobie otrzymywać poczty (tzw. czarna lista) lub też – poczta ma być doręczana (biała lista).

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkowników w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Onko-Centrum Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 2, 20-250 Lublin, NIP 712-332-86-70, Regon 366413069, KRS 0000660359.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Usługodawcę w celu świadczenia Usług związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz z funkcjonowaniem Onko-Centrum Sp. z o.o.

3. Dane osobowe Użytkowników mogą być używane przez Usługodawcę w celach marketingowych.

4. Użytkownik korzystając z Serwisu wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych w zakresie określonym w Polityce Prywatności.

VII. POUFNOŚĆ DANYCH

1. Korzystając z Serwisu możesz być pewien, że Twoje dane osobowe pozostaną bezpieczne.

2. Na żądanie uprawnionych organów (Prokuratura, Policja) każdy podmiot gospodarczy ma obowiązek udostępnienia posiadanych informacji.

3. Usługodawca pobiera dane techniczne Użytkownika, w szczególności takie jak: używany protokół internetowy, IP urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, liczba odwiedzin witryny oraz adresy odwiedzanych stron internetowych. Dodatkowo możemy przetwarzać dane eksploatacyjne lub informacje o lokalizacji urządzenia Użytkownika za pomocą, którego następuje dostęp do Usługi. Użytkownika wyraża na rzecz Usługodawcy zgodę na dostęp do danych przechowywanych na serwerze, podczas wykonywania czynności technicznych i administracyjnych na serwerze przez Spółkę, w tym powierza przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w zbiorze danych przechowywanym na dysku serwera, o ile do przechowywania takiego zbioru danych dojdzie wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania Usługi przez Usługodawcę w szczególności w zakresie kopiowania zbioru danych oraz zbioru danych i innych danych po zakończeniu świadczenia Usługi.

VIII. KOMENTARZE

1. Pod artykułami i wpisami można umieszczać komentarze, które są miejscem wymiany informacji na tematy związane z treściami Serwisu.

2. Jako Usługodawca nie ponosimy odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników, ale zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wypowiedzi naruszających postanowienia Polityki Prywatności, w tym w szczególności wypowiedzi zawierających treści rasistowskie, wzywające do nienawiści religijnej i etnicznej, seksistowskie, pornograficzne, urągające godności człowieka, wulgarne, urażające uczucia religijne oraz propagujących przemoc.

3. W komentarzach niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników treści zawierających przekazy promocyjne (reklamowe).

4. Użytkownik, wypowiadając się w komentarzach, wyraża zgodę na umieszczenie jego wypowiedzi lub jej fragmentów w innych publikacjach Usługodawcy.

5. Administratorzy i moderatorzy pilnują, aby Polityka Prywatności była przestrzegana.

IX. PRAWA AUTORSKIE

1.  Kopiowanie, reprodukowanie treści oraz wszelkich elementów graficznych z Serwisu w całości lub w części bez wcześniejszej pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

2. Redakcja Serwisu publikując jakiekolwiek materiały w Serwisie opiera się na własnych treściach lub informacjach zamieszczonych w innych źródłach. W drugim przypadku zawsze podaje ich nazwy wraz z odpowiednimi linkami.

3. Użytkownik, umieszczając treści na łamach Serwisu wyraża zgodę na umieszczenie jego wypowiedzi lub jej fragmentów w innych publikacjach Usługodawcy oraz publikacjach firm, które  współpracują z Usługodawcą.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w przypadku naruszenia przez Użytkownika zapisów Polityki Prywatności, w szczególności zamieszczenia Treści o charakterze niedozwolonym czyli sprzecznych z przepisami obowiązującego prawa.

2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszej Polityki Prywatności w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Polityki Prywatności. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całej Polityki  Prywatności.

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym czasie bez obowiązku uprzedniego powiadamiania Użytkowników. Zmiany obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.

5. Polityka Prywatności obowiązuje od 15.12.2019 r.

Skip to content