Radioterapia stereotaktyczna

Radioterapia stereotaktyczna jest formą radioterapii z pól zewnętrznych, która poprzez bardzo szybki spadek dawki promieniowania oraz wysoką precyzję odtwarzalności ułożenia Pacjenta, umożliwia podania bardzo wysokiej dawki promieniowania w bardzo krótkim czasie. Dawka terapeutyczna może być podana podczas pojedynczego zabiegu i mówimy wtedy o tzw. radiochirurgii bądź kilku (zazwyczaj do 5) zabiegów, nieco mniejszymi dawkami promieniowania i mówimy wtedy o tzw. radioterapii stereotaktycznej frakcjonowanej.

Podana bardzo wysoka dawka umożliwia zazwyczaj osiągnięcie lepszych wyników kontroli miejscowej guza, a wysoka precyzja pozwala chronić okoliczne tkanki i narządy zdrowe czyniąc terapię wysoce skuteczną i bezpieczną formą terapii przeciwnowotworowej.

Skip to content