Legieć Wojciech

Dr n. med.
Legieć Wojciech

Hematolog, Internista

Lekarz Kierujący Oddziałem Hematologii i Transplantacji Szpiku z Bankiem Tkanek i Komórek oraz Pracownią Cytometrii Przepływowej i Fotoferezy Pozaustrojowej w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli

1) EDUKACJA
1. Akademia Medyczna, Lublin
2. II stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych
3. Specjalizacja z hematologii
4. Specjalizacja z transplantologii klinicznej
5. Studia podyplomowe Badania Kliniczne i Biomedyczne Badania Naukowe – UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

2) ZAINTERESOWANIA NAUKOWE i DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA
1. Przeszczepianie szpiku i terapie komórkowe i zaawansowane immunoterapie u chorych z nowotworami układu krwiotwórczego, z guzami litymi, i w chorobach autoimmunologicznych,
2. Badania kliniczne – szpiczak plazmocytowy, chłoniaki, białaczki
3. Leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego w wielospecjalistycznych centrach medycznych
4. Konsultacje hematologiczne w odniesieniu do standardów leczenia na świecie i w aspekcie możliwości leczenia w badaniach klinicznych
5. Monitorowanie pacjentów po transplantacjach szpiku i chemioterapii

3) AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA
1. Współautor i autor ponad 100 prac naukowych i streszczeń
2. Osobiste wykonywanie wszystkich zaawansowanych technik przeszczepiania komórek krwiotwórczych i technik aferez komórkowych
3. Biegły sądowy z dziedziny hematologii i transplantologii klinicznej przy Sądzie Okręgowym w Lublinie
4. Główny badacz i współbadacz w 30 badaniach klinicznych II/III i III/IV fazy publikowanych i cytowanych w licznych publikacjach zagranicznych.
5. Konsultant hematolog, transplantolog

Godziny przyjęć
specjalisty
Czwartek
15:00 - 19:00
Skip to content