Juszczyńska Joanna

Lek. med.
Juszczyńska Joanna

Specjalista radioterapii onkologicznej

Miejsce Pracy:

Starszy asystent w Zakładzie Radioterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli.

Zainteresowania:

– radioterapia monitorowana obrazem ang. IGRT – Image Guided Radiotherapy – precyzyjna lokalizacja napromienianego obszaru w oparciu o codzienną weryfikację tomograficzną napromienianego obszaru (w przypadku nowotworów gruczołu krokowego z wykorzystaniem zaimplantowanych znaczników)
– wyznaczanie obszarów napromienianych na podstawie fuzji z badaniem rezonansu magnetycznego i pozytonowej tomografii emisyjnej PET-CT
– stereotaktyczna radiochirurgia wewnątrzczaszkowa
– radioterapia paliatywna z wykorzystaniem zaawansowanych technik

Autor i współautor publikacji naukowych, autor cyklu wykładów pt. „Anestezjologia w onkologii” dla lekarzy w trakcie specjalizacji.
Przynależność do Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologiczne (PTRO), Polskiego Towarzystwa Onkologicznego (PTO), Europejskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej (ESTRO).

Godziny przyjęć
specjalisty
Czwartek
15:00-19:00
Skip to content