Iberszer Paweł

Lek. med.
Iberszer Paweł

Chirurg, Urolog

Paweł Iberszer jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który ukończył z wyróżnieniem w 1996 roku.

Specjalizację pierwszego stopnia z chirurgii ogólnej uzyskał w 2001 roku, a europejską specjalizację z urologii w 2006 roku.
Jest członkiem Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Bierze aktywny udział w najważniejszych, światowych i europejskich wydarzeniach naukowych w dziedzinie urologii.

Ukończył szkolenia z laparoskopii urologicznej oraz enukleacji prostaty w ośrodku kierowanym przez Prof. Rasslera w Niemczech. Odbywał staże w czołowych ośrodkach urologicznych w Polsce. Współorganizator wielu kursów, w tym praktycznych dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie urologii. Posiada wieloletnie doświadczenie zabiegowe w dziedzinie urologii i wykonuje pełny zakres zabiegów urologicznych. W sposób szczególny zajmuje się obecnie onkologią urologiczną i leczeniem BPH. Otwarty i przyjazny dla pacjentów, bezpośredni i wesoły. Swoją pozytywną energią i optymizmem zaraża nawet ciężko chorych pacjentów.

Przez wiele lat pracował w Szpitalu Kolejowym w Lublinie a obecnie praktykuje w Oddziale Urologii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej od momentu jego utworzenia w 2015 roku.

Jeden doświadczony lekarz wart jest stu wojowników.

dr Iberszer jest również uznanym badaczem biorącym udział w wielu badaniach klinicznych nad nowatorskimi i eksperymentalnymi lekami stosowanymi w leczeniu nowotworów urologicznych. Pełni w nich nierzadko funkcję Głównego Badacza (Principal Investigator), któremu podlega cały zespół prowadzący testowanie nowego leku.

Ostatnie badania nadzorowane przez dr Iberszera to:

1. Badanie HERO – Myovant MVT-601-3201 (badanie III fazy w raku prostaty) – główny badacz. Badanie zakończone.
Ośrodek Gastromed, w którym prowadzone było badanie stał się czołowym ośrodkiem rekrutacyjnym w Polsce i w Europie. Włączono do badania ponad 20 pacjentów z rakiem prostaty. Badanie zostało zakończone sukcesem, a lek badany – relugolix został już wprowadzony w USA do praktyki klinicznej. W Polsce trwa aktualnie procedura rejestracji tego leku, który jest pierwszym doustnym lekiem będącym antagonistą gonadoliberyn. To rewolucja w łatwości leczenia nieoperacyjnego raka prostaty.
2. Badanie PROCADE – Hinova HC1119-CS-03 (badanie III fazy w opornym na kastrację raku prostaty z obecnością przerzutów odległych) – główny badacz.
Nabór do badania trwa. Obecnie ośrodek Onko-Centrum, w którym prowadzone jest badanie należy do listy najaktywniejszych ośrodków rekrutacyjnych w Polsce i Europie.
3. Badanie RADIANT – Bayer BAY20510-BC 8419517 (badanie IV fazy w raku prostaty rozwijającym się mimo leczenia antyandrogenami 2-giej generacji i wcześniejszej chemioterapii) – główny badacz.

Trwa przygotowanie ośrodka badawczego Onko-Centrum do rozpoczęcia rekrutacji, która powinna wystartować z końcem sierpnia.

Kursy, Kongresy, Szkolenia - dr Paweł Iberszer

1. Kurs – „Postępy w Urologii” (Polska 2002)
2. 21 Kongres Endourologii (Montreal, Kanada 2003)
3. Lubelskie Dni Urologiczne Uroonkologia (Polska 2003)
4. Kurs – „Endourologia” (Lublin 2005)
5. Bydgoskie Warsztaty Endoskopowe (Polska 2005)
6. 35 Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego (Polska 2005)
7. Kurs – „Chirurgiczne Leczenie Wysiłkowego Nietrzymania Moczu u Kobiet” (Polska 2006)
8. 3 Lubelskie Dni Urologiczne (Polska 2006)
9. 4 Lubelskie Dni Urologiczne (Polska 2007)
10. 37 Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego (Polska 2007)
11. 39 Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego (Polska 2009)
12. 23 Kongres Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (Mediolan, Włochy 2008)
13. 5 Lubelskie Dni Urologiczne (Polska 2008)
14. 6 Lubelskie Dni Urologiczne (Polska 2009)
15. Sympozjum Urologia 2009 (Polska 2009)
16. 7 Lubelskie Dni Urologiczne (Polska 2010)
17. 16 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (Polska 2010)
18. 40 Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego (Polska 2010)
19. Sympozjum Urologia 2010 (Polska 2010)
20. 8 Lubelskie Dni Urologiczne (Polska 2011)
21. Kurs Europejskiej Szkoły Urologii – „Leczenie małych guzów nerek” (Polska 2011)
22. 41 Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego (Polska 2011)
23. 31 Sympozjum Naukowe Sekcji Urologów Wojskowych PTU (Polska 2011)
24. 42 Kurs Ultrasonografia w urologii – kurs praktyczny (Polska 2011)
25. 9 Lubelskie Dni Urologiczne (Polska 2012)
26. 42 Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego (Polska 2012)
27. 3 Uro-Onco Forum (Barcelona, Hiszpania 2012)
28. 2 Warsztaty Laserowych Enukleacji Prostaty (Polska 2012)
29. 27 Kongres Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (Paryż, Francja 2012)
30. 23 Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Endourologii i ESWL PTU (Polska 2013)
31. 10 Lubelskie Dni Urologiczne (Polska 2013)
32. Kurs Praktyczny – „Diagnostyka zaburzeń mikcji u kobiet” (Polska 2013)
33. Kurs Praktyczny – „TRUS i biopsja gruczołu krokowego” (Polska 2013)
34. 12 Urologiczne Forum Naukowe (Tbilisi, Grucja 2013)
35. Kurs Praktyczny – „Leczenie zaburzeń mikcji u kobiet” (Polska 2013)
36. Kurs Praktyczny – „Leczenie zaburzeń mikcji u mężczyzn” (Polska 2014)
37. Przezcewkowa enukleacja prostaty (Lipsk, Niemcy 2014)
38. Kongres Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego (Orlando, USA 2014)
39. 23 Sympozjum Naukowe Sekcji Urologów Wojskowych PTU (Polska 2014)
40. Kurs „Warsztaty urodynamiczne dla zaawansowanych” (Polska, 2015)
41. 12 Lubelskie Dni Urologiczne (Polska 2015)
42. 45 Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego (Polska 2015)
43. 7 Europejskie Spotkania Multidyscyplinarne Nowotwory Urologiczne EMUC 2015 (Barcelona, Hiszpania 2015)
44. 31 Kongres Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (Monachium, Niemcy 2016)
45. Kurs Europejskiej Szkoły Urologii – Miejscowo zaawansowany i przerzutowy rak prostaty (Polska 2016)
46. 46 Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego (Polska 2016)
47. 36 Kongres Światowego Towarzystwa Urologicznego SIU 2016 (Buenos Aires, Argentyna 2016)
48. Kongres Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego (Nowy Orlean, USA 2015)
49. 32 Kongres Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (Londyn, Wielka Brytania 2017)
50. Kongres Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego (Boston, USA 2017)
51. Kongres – „Aktualizacje EAU w raku prostaty” (Praga, Czechy 2019)
52. HERO Europejskie Spotkanie Badaczy (Wiedeń, Austria 2017)
53. 16 Urologiczne Forum Naukowe (Mediolan, Włochy 2017)
54. 48 Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego (Polska 2018)
55. 34 Kongres Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (Barcelona, Hiszpania 2019)
56. Kongres Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego (Chicago, USA 2019)
57. Kongres – „Aktualizacje EAU w raku pęcherza” (Turyn, Włochy 2019)
58. 17 Spotkanie Europejskiej Sekcji Onkologii Urologicznej ESOU (Dublin, Irlandia 2020)
59. 35 Kongres Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (Wirtualny 2020)
60. Kongres – „Aktualizacje EAU w raku prostaty” (Wirtualny 2020)
61. 12 Europejskie Spotkania Multidyscyplinarne Nowotwory Urologiczne EMUC 2020 (Wirtualny 2020)
62. 50 Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego (Wirtualny 2020)
63. 18 Spotkanie Europejskiej Sekcji Onkologii Urologicznej ESOU (Wirtualny 2021)

Działalność naukowa (nagrody, publikacje):

1. Członek EAU I PTU.
2. Udział w corocznych kongresach SIU, AUA, EAU oraz innych Towarzystw działających pod auspicjami EAU.
3. Kursy doszkalające.
4. Stale podnoszenie kwalifikacji oraz śledzenie wszelkich zmian w standardach leczenia schorzeń urologicznych w oparciu o wytyczne Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EAU Guidelines).

Doświadczenie pokrewne oraz działalność społeczna:

1. Dyrektor ds Lecznictwa w Okręgowym Szpitalu Kolejowym oraz Pełnomocnik ds realizacji projektów unijnych finansowanych z RPO WL (3 duże projekty).
2. Znajomość prawa w zakresie zamówień publicznych, ustawy o świadczeniach medycznych realizowanych ze środków publicznych.
3. Pasjonat nowoczesnych technologii w medycynie.
4. Informatyk z zamiłowania.

Godziny przyjęć
specjalisty
Czwartek
15:00-19:00
Skip to content