Lewicki Marcin

Dr
Lewicki Marcin

Specjalista endokrynolog

Specjalista endokrynolog. Lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny nuklearnej. Starszy asystent w Oddziale Endokrynologicznym z Zakładem Medycyny Nuklearnej w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Certyfikowany lekarz Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Asystent w Katedrze i Zakładzie Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Wykształcenie:

od 2020 – Rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego z medycyny nuklearnej
2020-11-12 – Uzyskanie tytułu specjalisty z dziedziny endokrynologii
2015-2020 – Szkolenie specjalizacyjne z zakresu endokrynologii w trybie rezydenckim w Klinice i Oddziale Endokrynologii SPSK 4 w Lublinie
2013/2014 – Staż podyplomowy w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Lublinie
2007-2013 – Studia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, kierunek lekarski ukończony z wynikiem bardzo dobrym
2004-2007 – IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie / Marcin Lewicki

Doświadczenie zawodowe:

od 2021 – Oddział Endokrynologiczny z Zakładem Medycyny Nuklearnej. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
od 2019-2021 – Przykliniczna Poradnia Endokrynologiczna w Poliklinice przy SPSK nr 4
od 2015-2021 – Praca w Klinice Endokrynologii SPSK nr 4 w Lublinie
2016-2018 – Prowadzący ćwiczenia z przedmiotu: epidemiologia i metodologia badań klinicznych (kierunek lekarski – studenci polskojęzyczni i anglojęzyczni)
od 2016 – Prowadzący zajęcia fakultatywne w Katedrze i Zakładzie Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych (kierunek lekarski)
od 2015 – Prowadzący ćwiczenia z przedmiotu endokrynologia w Klinice Endokrynologii UM w Lublinie (kierunek lekarski- studenci polskojęzyczni i anglojęzyczni)
od 2018 – Prowadzący ćwiczenia z przedmiotu: prawne i organizacyjne aspekty medycyny (kierunek lekarski – studenci polskojęzyczni) / Marcin Lewicki

Języki obce:

Jęz. angielski

Kursy i szkolenia:

2019 – Kurs Biopsja Aspiracyjna Cienkoigłowa celowana Tarczycy-podstawy teoretyczne i szkolenie praktyczne
2018 – Kurs ultrasonografii endokrynologicznej
2015-2019 – Kursy specjalizacyjne określone w programie specjalizacji

Uczestnictwo w konferencjach:

2020 – XXII Kurs Kształcenia Ustawicznego z Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych
2020 – 22nd Annual European Congress of Endocrinology (2020)
2020 – Webcast Ancillary Symposia-Improving Outcomes in Acromegaly: Let Your Patients Be Your Guide
2019 – XXI Kurs Kształcenia Ustawicznego z Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych
2019 – IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Stare i nowe patogeny”– aktualne problemy”
2018 – XX Kurs Kształcenia Ustawicznego z Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych
2018 – XIX Kurs Kształcenia Ustawicznego z Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych
2017 – XVIII Kurs Kształcenia Ustawicznego z Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych
2015, 2017, 2018 – Zjazdy Naukowe Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
2016 – XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego / Marcin Lewicki

Aktywność naukowa i akademicka:

Współopiekun studenckich kół naukowych działających przy Katedrze Endokrynologii oraz Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych UM w Lublinie
Współautor: 25 artykułów, 66 streszczeń zjazdowych, IF- 2,447 PK: 581,00

Godziny przyjęć
specjalisty
Czwartek
15:00-19:00
Skip to content