Klijer Robert

Dr n. med.
Klijer Robert

Chirurg, Urolog

Ordynator w Oddziale Urologii COZL w Lublinie.

W 1991r. ukończył studia na wydziale lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

W 1994r. ukończył specjalizację I stopnia z chirurgii, a 1998r. z urologii (FEBU). W 1998r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Do listopada 2011r. pracował w Katedrze i Klinice Urologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na stanowisku asystenta, a od 2000 roku adiunkta. Od 2006 do 2011 pełnił funkcję zastępcy kierownika Kliniki Urologii UM w Lublinie.

Członek Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego. Od 2011 pełnił funkcję lekarza koordynatora oddziału chirurgicznego w Szpitalu Żagiel Med w Lublinie. Od 2015r pełni funkcję zastępcy lekarza kierującego oddziałem Urologii w Centrum Onkologii w Lublinie. Autor i współautor 72 publikacji z zakresu urologii. Członek Polskiego i Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego. Udział w dorocznych zjazdach Europejskiego oraz Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego, miesięczny pobyt na oddziale onkologii urologicznej Bristol UK, Kursy z onkologii urologicznej Harvard University USA.

Udział w licznych badaniach klinicznych III fazy na stanowisku badacza, koordynatora, głównego badacza oraz koordynatora krajowego.

Główne zainteresowania:

nowotwory układu moczowo-płciowego w tym profilaktyka i wczesne wykrywanie.

Godziny przyjęć
specjalisty
Środa
15:00-19:00
Skip to content