Znaczenie dodatnich marginesów chirurgicznych po operacjach usunięcia guzów nerek

Rak nerki – dodatni margines po leczeniu operacyjnym

Dodatni margines czyli obecność komórek nowotworowych w linii cięcia chirurgicznego po operacjach oszczędzających miąższ nerkowy (NSS) stwierdza się stosunkowo rzadko.

Dodatnie marginesy rozpoznaje się po:

  • 0-7% operacji otwartych,
  • 0.7-4% operacji laparoskopowych,
  • 3.9-5.7 % zabiegów z asystą robota.

Brak histologicznej doszczętności operacji częściej stwierdza się po zabiegach na jedynej nerce oraz paradoksalnie po resekcjach mniejszych guzów. Przyczyną tej drugiej sytuacji może być nie wykształcenie się pseudotorebki wokół małego guza oraz podświadoma chęć ograniczenia zakresu resekcji.

Znaczenie dodatnich marginesów chirurgicznych

Wbrew temu co można by sądzić u ogromnej większości pacjentów z dodatnimi marginesami chirurgicznymi nie dochodzi do wznowy miejscowej. Fakt ten wytłumaczyć można na kilka sposobów.

Po pierwsze loża po usuniętym guzie często jest koagulowana. Niszczy to komórki nowotworowe pozostające w dnie po resekcji. Zamykanie loży poprzez szycie nerki może powodować miejscową martwicę z następowym włóknieniem tkanek i wtórnym efektem cytotoksycznym. Komórki nowotworowe ponadto są bardziej wrażliwe od zdrowego miąższu nerki na niedokrwienie towarzyszące zabiegom NSS. Może to doprowadzić do ich samoistnego obumarcia. Ostatecznie pozytywny margines może wynikać z artefaktu w badaniu histopatologicznym. Do jego powstania może dojść w trakcie zabiegu, np. wskutek rozdarcia pseudotorebki kleszczykami służącymi do chwytania i podciągania guza. Może to mieć również miejsce po operacji podczas przygotowywania preparatu do oceny.

Dodatkowo wykazano, że ryzyko powstania przerzutów odległych oraz przeżycie zależne od raka jest porównywalne w grupach z pozytywnymi oraz negatywnymi marginesami. W związku z powyższym preferowaną formą postępowania w przypadku wykrycia dodatnich marginesów chirurgicznych jest zintensyfikowana obserwacja. Większość pacjentów nie będzie wymagała leczenia operacyjnego, jednakże wczesną interwencję chirurgiczną należy rozważyć w sytuacji masywnego naciekania w linii cięcia lub współistnienia wysokiego stopnia złośliwości guza. / Rak nerki marginesy

Zapraszamy do Onko-Centrum. Zarejestruj się wygodnie online > kliknij tutaj

Poznaj cały zespół Onko-Centrum > kliknij tutaj

Zachęcamy do wejścia na stronę onkologia.org.pl > kliknij tutaj

Skip to content