Poradnia onkologiczna – opieka cenionych specjalistów

3 specjalistów w poradni onkologicznej

Lekarze specjaliści z dziedziny onkologii klinicznej przyjmujący w naszej poradni onkologicznej zajmują się konsultowaniem, kwalifikacją do leczenia oraz sprawowaniem bezpośredniej opieki nad chorymi z rozpoznanymi chorobami nowotworowymi.

Zespół tworzą: / 3 specjalistów w poradni onkologicznej
dr n. med. Małgorzata Miącz – onkolog kliniczny, lekarz chorób wewnętrznych.
dr n. med. Beata Kościańska – specjalista radioterapii onkologicznej.
dr n. med. Tomasz Jankowski – onkolog kliniczny, radioterapeuta.

Do ich podstawowych zadań należy:
– konsultowanie chorych poddanych lub nie wcześniejszemu leczeniu chirurgicznemu celem ustalenia wskazań do wdrożenia leczenia uzupełniającego opartego na chemioterapii, hormonoterapii lub terapiach biologicznych w tym terapii celowanej lub immunoterapii;
– przygotowanie do leczenia chirurgicznego u pacjentów z nowotworami wymagającymi chemioterapii przedoperacyjnej
– kwalifikowanie do terapii paliatywnych w przypadkach choroby uogólnionej;
– wstępna kwalifikacja do leczenia najnowszymi terapiami dostępnymi w leczeniu nowotworów w ramach badań klinicznych;
– prowadzenie hormonoterapii u chorych z rozpoznanymi nowotworami hormonozależnymi;
– sprawowanie opieki po zakończonym leczeniu specjalistycznym.

dr n. med. Tomasz Jankowski

Onkolog kliniczny, radioterapeuta

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Studium Doktoranckie na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu

Miejsce Pracy:
– Klinika Pulmonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy SPSK4
– Oddział Pulmonologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Bożego w Lublinie
– Konsultant w dziedzinie onkologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie

Zainteresowania:
– Diagnostyka i leczenie raka płuc
– Diagnostyka i leczenie raka piersi
– Leczenie raka prostaty
– Terapie spersonalizowane i immunoterapia w onkologii
– Doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych fazy II i III jako główny badacz i współbadacz
– Koordynator krajowy w badaniach klinicznych (rak piersi, rak żołądka)

Przynależność do Towarzystw Naukowych:
– Polskie Towarzystwo Onkologiczne (PTO) – wiceprzewodniczący Oddziału w Lublinie PTO
– European Society of Medical Oncology (ESMO)

Więcej o wszystkich specjalistach można przeczytać w sekcji Zespół. / 4 specjalistów w poradni onkologicznej

Skip to content