Płynna biopsja prostaty

UWAGA !!!! Decyzję o zasadności wykonania badania SelectMDx podejmuje lekarz podczas wizyty.

Co to jest płynna biopsja prostaty – test SelectMDx?

Płynna biopsja prostaty – SelectMDx Liquid Biopsy to nieinwazyjne badanie genetyczne wykonywane na podstawie próbki moczu pobranego po masażu prostaty. Próbka wysyłana jest do specjalistycznego laboratorium genetycznego w Belgii i poddawana dalszej obróbce. Badanie to mierzy ekspresję dwóch genów silnie powiązanych z rakiem prostaty. W połączeniu z innymi czynnikami ryzyka, określanymi przez lekarza urologa w trakcie konsultacji (PSA, rozmiar prostaty, wiek pacjenta oraz wywiad rodzinny pacjenta), płynna biopsja prostaty pozwala przewidzieć szansę wykrycia nowotworu w przypadku wykonania biopsji. Ponadto dzięki badaniu SelectMDx możliwe jest również oszacowanie szansy na wykrycie istotnego klinicznie raka stercza, czyli takiego, który wymaga leczenia zabiegowego w początkowym stadium, gdy leczenie przynosi najlepsze efekty.

Kto powinien mieć wykonana płynną biopsję prostaty?

Płynna biopsja prostaty – test SelectMDx przeznaczona jest dla mężczyzn z podwyższonym stężeniem PSA (>4ng/ml), u których lekarz urolog rozważa powtórnej biopsji prostaty. Badanie to pozwala na podjęcie decyzji o celowości wykonania kolejnej biopsji stercza i ocenę szansy na wykrycie istotnego klinicznie raka stercza.

Jakie są korzyści z wykonania płynnej biopsji stercza?

SelectMDx Liquid Biopsy pozwala Pacjentom na uniknięcie niepotrzebnej, powtórnej biopsji stercza oraz działań niepożądanych z nią związanych takich jak: stres, zatrzymanie moczu, krew w moczu, krew w spermie lub zakażenie układu moczowego. Warto wspomnieć, że przy tradycyjnej biopsji przed i po zabiegu konieczne jest przyjmowanie antybiotyków.

Jak się wykonuje płynną biopsję?

Badanie wykonywane jest poprzez analizę próbki moczu, którą pobiera się po uprzednim badaniu prostaty (masażu) per rectum wykonanym przez lekarza urologa. Pobrany materiał jest oceniany pod kątem poziomu oraz zawartości mRNA genów DLX1 i HOXC6, których nadprodukcja występuje u mężczyzn z agresywną postacią nowotworu stercza.

Gdzie można wykonać płynną biopsję prostaty?

Test SelectMDx można wykonać w Onko-Centrum w Lublinie ul. Ignacego Daszyńskiego 2

Czy badanie jest refundowane?

Płynna biopsja prostaty niestety nie jest badaniem refundowanym w ramach NFZ i jest dostępna na zasadach komercyjnych. Jego cena to około 2.200 zł.

SelectMDx – Materiały informacyjne

Skip to content