centrum onkologii lublin, onkologia, radioterapia, hematologia, urologia, chirurgia, ginekologia, ortopedia, genetyka, płynna biopsja prostaty, maginesy chirurgiczne

Znaczenie dodatnich marginesów chirurgicznych po operacjach usunięcia guzów nerek

Rak nerki – dodatni margines po leczeniu operacyjnym Dodatni margines czyli obecność komórek nowotworowych w linii cięcia chirurgicznego po operacjach oszczędzających miąższ nerkowy (NSS) stwierdza się stosunkowo rzadko. Dodatnie marginesy rozpoznaje się po: 0-7% operacji otwartych, 0.7-4% operacji laparoskopowych, 3.9-5.7 % zabiegów z asystą robota. Brak histologicznej doszczętności operacji częściej stwierdza się po zabiegach na […]

centrum onkologii lublin, onkologia, radioterapia, hematologia, urologia, chirurgia, ginekologia, ortopedia, genetyka, ocena stopnia zaawansowania raka nerki

Leczenie chirurgiczne zaawansowanych postaci raka nerki

5/5 (2) Oceń nas Zaawansowany rak nerki – leczenie chirurgiczne Na rycinie obok przedstawiono stopnie zaawansowania raka nerki. Stopnie III i IV dotyczą postaci zaawansowanych (wychodzących poza nerkę). W tych postaciach dla uzyskania wyników lepszych od samej obserwacji, oprócz usunięcia chirurgicznego, często konieczne jest zastosowanie leczenia uzupełniającego. W chirurgicznym leczeniu raka nerki zakres operacji został […]

Scroll Up