Rak nerki marginesy, wycinek nowotworu, Onko-Centrum

Znaczenie dodatnich marginesów chirurgicznych po operacjach usunięcia guzów nerek

Rak nerki marginesy Rak nerki – dodatni margines po leczeniu operacyjnym Dodatni margines czyli obecność komórek nowotworowych w linii cięcia chirurgicznego po operacjach oszczędzających miąższ nerkowy (NSS) stwierdza się stosunkowo rzadko. Dodatnie marginesy rozpoznaje się po: 0-7% operacji otwartych, 0.7-4% operacji laparoskopowych, 3.9-5.7 % zabiegów z asystą robota. Brak histologicznej doszczętności operacji częściej stwierdza się […]

Zaawansowany rak nerki, schemat

Leczenie chirurgiczne zaawansowanych postaci raka nerki

Zaawansowany rak nerki Zaawansowany rak nerki – leczenie chirurgiczne Na rycinie obok przedstawiono stopnie zaawansowania raka nerki. Stopnie III i IV dotyczą postaci zaawansowanych (wychodzących poza nerkę). W tych postaciach dla uzyskania wyników lepszych od samej obserwacji, oprócz usunięcia chirurgicznego, często konieczne jest zastosowanie leczenia uzupełniającego. W chirurgicznym leczeniu raka nerki zakres operacji został przedstawiony […]

Skip to content