Mgr Olga Krzyżanowska – rehabilitacja po zabiegach radykalnej prostatektomii