centrum onkologii lublin, onkologia, radioterapia, hematologia, urologia, chirurgia, ginekologia, ortopedia, genetyka, płynna biopsja prostaty, rak nerki

Obserwacja po leczeniu chirurgicznym raka nerki ograniczonego do narządu

5/5 (2)

Rak nerki – obserwacja po leczeniu chirurgicznym

Niezwykle ważnym i odpowiedzialnym zadaniem lekarza prowadzącego (urologa ) jest przeprowadzenie odpowiedniej obserwacji po leczeniu operacyjnym, której zadaniem w początkowym okresie pooperacyjnym jest identyfikacja powikłań oraz ocena czynności nerek , a w odleglejszej perspektywie rozpoznanie wznowy miejscowej lub przerzutów odległych. Systematyczne monitorowanie parametrów nerkowych zalecane jest w przypadku upośledzonej wyjściowej funkcji nerek lub jej pogorszenia po operacji. Program obserwacyjny powinien być ustalany indywidualnie, zależnie od rodzaju zastosowanego leczenia oraz w oparciu o czynniki rokownicze. Oceniając różne przed i pooperacyjne cechy prognostyczne opracowano wiele nomogramów określających prawdopodobieństwo wystąpienia wznowy miejscowej, przerzutów odległych, czy zgonu zależnego od choroby nowotworowej. Europejskie Towarzystwo Urologiczne biorąc pod uwagę profile ryzyka progresji zaproponowało schemat obserwacji , uwzględniający rodzaj badań oraz częstotliwość ich wykonywania.

Tab. Program obserwacyjny po leczeniu chirurgicznym oraz ablacji raka nerki

Obserwacja
Profil ryzyka Leczenie 6 m 1 r 2 r 3 r 4 r 5 r >5 roku
niskie RN/NSS USG TK USG TK USG TK zakończenie
pośrednie RN/NSS/krio/

RFA

TK TK TK USG TK TK TK co 2 lata
wysokie RN/NSS/krio/

RFA

TK TK TK TK TK TK TK co 2 lata

RN-radykalna nefrektomia, NSS-usunięcie guza z zachowaniem nerki, krio- krioterapia, RFA- ablacja falami radiowymi

Zgodnie z powyższym schematem pierwsza onkologiczna kontrola powinna być przeprowadzona po 6 miesiącach od zabiegu. Zbyt wczesne wykonywanie badań obrazowych, zwłaszcza po operacjach oszczędzających miąższ nerki może skutkować wynikami fałszywie dodatnimi pod postacią pseudo-wznowy. Bowiem we wczesnym okresie pooperacyjnym niewchłonięty materiał hemostatyczny wyścielający lożę po usuniętym guzie oraz odczyn zapalny w jej sąsiedztwie mogą imitować wznowę miejscową. Takie wyniki z kolei mogą prowadzić do wymuszonych, niepotrzebnych interwencji chirurgicznych.

Ze względu na zwiększone ryzyko wznowy program obserwacyjny powinien być zintensyfikowany w przypadku obecności dodatnich marginesów chirurgicznych po NSS oraz po resekcji guzów przekraczających 7 cm.

Post Author: Paweł Iberszer