Dr Marta Morawska – choroby hematologiczne

W Onko-Centrum zajmujemy się diagnostyką i leczeniem schorzeń układu krwiotwórczego i samej krwi. Wiele z tych chorób ma charakter nowotworowy lub stanowi objawy innych poważnych schorzeń.

Do najczęstszych chorób hematologicznych zaliczamy takie choroby, jak:

– ostra białaczka limfatyczna,
– ostra białaczka szpikowa,
– niedokrwistość,
– nadpłytkowość samoistna,
– przewlekła białaczka szpikowa,
– zespół mielodysplastyczny,
– pierwotne włóknienie szpiku,
– mastocytoza,
– przewlekła białaczka eozynofilowa, Choroby hematologiczne Lublin
– chłoniaki,
– niedobory odporności,
– skazy krwotoczne,
– szpiczaki plazmocytowe (szpiczak mnogi).

Dr n. med. Marta Morawska jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie który ukończyła z wyróżnieniem w 2004 roku. W 2009 roku obroniła pracę doktorską.

– Specjalista w dziedzinie hematologii i chorób wewnętrznych, aktualnie w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej,

– Aktualnie od 2015 roku pracuje w Oddziale Hematologicznym Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie. Wcześniej od 2005 roku pracowała w Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku w SPSK1,

– Ukończyła szkolenia w zakresie “Opieki paliatywnej, długoterminowej i leczenia przeciwbólowego” pacjentów z chorobą nowotworową,

– Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Bierze aktywny udział w najważniejszych, światowych i europejskich wydarzeniach naukowych w dziedzinie hematologii,

– Od wielu lat bierze udział w licznych badaniach klinicznych I-IV fazy na stanowisku badacza,

– Główne zainteresowania: chłoniaki, szpiczak plazmocytowy, zespoły mieloprolifercyjne , mielodysplastyczne, ostre białaczki,

– Autorka publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych,

Skip to content