Ocena ryzyka dziedziczenia nowotworów

Dziedziczenie nowotworów – ocena ryzyka

Poradnia Genetyczna zajmuje się OCENĄ RYZYKA DZIEDZICZENIA nowotworów oraz genetyczną diagnostyką nowotworów pozwalającą na zastosowanie tzw. medycyny spersonalizowanej, czyli dedykowanej dla konkretnego rodzaju nowotworu.

Konsultacja w onkologicznej poradni genetycznej ma na celu przekazanie specjalistycznej porady dotyczącej potwierdzenia lub wykluczenia występowania u danej osoby zwiększonego ryzyka rozwoju choroby nowotworowej o podłożu genetycznym. Wizyta w poradni genetycznej oraz ewentualne wykonanie specjalistycznych badań pozwalają wykryć zagrożenie nowotworowe przed pojawieniem się objawów klinicznych. Mając świadomość zwiększonego ryzyka rozwoju choroby nowotworowej, poprzez odpowiedni program badań kontrolnych zwiększamy szansa na wykrycie raka we wczesnym stadium rozwoju i zastosowanie skutecznej terapii prowadzącej do trwałego wyleczenia. / Dziedziczenie nowotworów.

W ramach naszej poradni można wykonać również nieinwazyjny test pozwalający na ocenę ryzyka zachorowania na istotnego dla Pacjenta raka prostaty – test SelectMDx.

dr n. med. Ewa Czukiewska / Dziedziczenie nowotworów

Genetyk kliniczny, Internista

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Obecnie pracuje w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im św. Jana z Dukli.
Specjalista genetyki klinicznej i chorób wewnętrznych. W 2012 roku obroniła prace doktorską.

Autorka publikacji w czasopismach polskich, zagranicznych.
Szczególne zainteresowania dotyczą:
– niestabilności genomu, zmian genetycznych i epigenetyczne w kontekście chorób nowotworowych
– biologii nowotworów BRCA-zależnych w kontekście terapii

Członek Europejskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka oraz Polskiego Towarzystwa Genetyki.

Skip to content