Kto powinien mieć wykonaną płynną biopsję prostaty ?

Kto powinien mieć wykonaną płynną biopsję prostaty?

Przeznaczona jest dla mężczyzn z podwyższonym stężeniem PSA (>4ng/ml), u których lekarz urolog rozważa powtórną biopsję. Badanie to pozwala na podjęcie decyzji o celowości wykonania kolejnej biopsji stercza i ocenę szansy na wykrycie istotnego klinicznie raka stercza.

Co to za zabieg?

To nieinwazyjne badanie genetyczne wykonywane na podstawie próbki moczu pobranego po masażu prostaty. Próbka wysyłana jest do specjalistycznego laboratorium genetycznego w Belgii i poddawana dalszej obróbce. Badanie to mierzy ekspresję dwóch genów silnie powiązanych z rakiem prostaty. W połączeniu z innymi czynnikami ryzyka, określanymi przez lekarza urologa w trakcie konsultacji (PSA, rozmiar prostaty, wiek Pacjenta oraz wywiad rodzinny pacjenta), zabieg pozwala przewidzieć szansę wykrycia nowotworu w przypadku wykonania biopsji. Ponadto dzięki badaniu możliwe jest również oszacowanie szansy na wykrycie istotnego klinicznie raka stercza, czyli takiego, który wymaga leczenia zabiegowego w początkowym stadium, gdy leczenie przynosi najlepsze efekty.

Jakie są korzyści?

Wykonanie takiej biopsji pozwala Pacjentom na uniknięcie niepotrzebnej, powtórnej biopsji oraz działań niepożądanych z nią związanych takich jak: stres, zatrzymanie moczu, krew w moczu, krew w spermie lub zakażenie układu moczowego. Warto wspomnieć, że przy tradycyjnej biopsji przed i po zabiegu konieczne jest przyjmowanie antybiotyków.

Jak się wykonuje płynną biopsję?

Badanie wykonywane jest poprzez analizę próbki moczu, którą pobiera się po uprzednim badaniu prostaty (masażu) per rectum wykonanym przez lekarza urologa. Pobrany materiał jest oceniany pod kątem poziomu oraz zawartości mRNA genów DLX1 i HOXC6, których nadprodukcja występuje u mężczyzn z agresywną postacią nowotworu stercza.

Gdzie można wykonać płynną biopsję prostaty?

Skip to content