Leczenie chirurgiczne raka nerki ograniczonego do narządu

Rak nerki – postępowanie chirurgiczne

Postępowaniem z wyboru w raku nerkowokomórkowym ograniczonym do nerki jest leczenie chirurgiczne. Dotyczy to także małych guzów nerek. Wbrew temu co sądzono do niedawna małe zmiany ogniskowe mogą posiadać duży potencjał złośliwości. Ostatnio bowiem wykazano występowanie przerzutów u pacjentów z guzami o średnicy do 4 cm.

Rak nerki – nefrektomia czy NSS

Dysponujemy dwiema metodami leczenia operacyjnego: całkowitym wycięciem nerki, czyli nefrektomią oraz usunięciem guza z zaoszczędzeniem narządu czyli NSS (nephron-sparing surgery). Obie metody wykonuje się zarówno techniką otwartą, jak i laparoskopową. Laparoskopowa nefrektomia nie jest zabiegiem szczególnie trudnym technicznie. Natomiast NSS wymaga już znakomitego opanowania tej techniki i często stanowi prawdziwe wyzwanie. Dotyczy to nawet doświadczonych operatorów, zwłaszcza wtedy, gdy średnica guza przekracza 4 cm oraz oraz w przypadkach zmian umiejscowionych centralnie.

Zabieg nefrektomii w guzach, które nie rozrastają się poza nerkę ogranicza się do wycięcia samej nerki dotkniętej chorobą nowotworową. Nie ma potrzeby jednoczasowego usuwania nadnercza czy regionalnych węzłów chłonnych.

Rak nerki – technika NSS

W operacjach oszczędzających nerkę stosuje się różne techniki:

  • częściowa resekcja nerki,
  • klinowe wycięcie guza,
  • enukleacja z marginesem niezmienionych tkanek,
  • zwykła enukleacja w guzach posiadających torebkę.

Istnieją doniesienia, że szerokość marginesu tkanek zdrowych pozostawionych wokół usuniętego guza nie ma znaczenia dla tzw. czystości onkologicznej w sytuacji doszczętnego wycięcia guza.

W celu ograniczenia utraty krwi i poprawy widoczności w czasie NSS często czasowo zamyka się tętnicę nerkową (osobno lub razem z żyłą). Powoduje to przejściowe niedokrwienie nerki. Może być ono bezpiecznie kontynuowane do 20 min bez ingerencji w temperaturę pola operacyjnego (niedokrwienie ciepłe) lub do 35 min po obłożeniu nerki lodem (niedokrwienie zimne). Przekroczenie tych wartości może skutkować wystąpieniem niewydolności nerek. Aby zminimalizować jej ryzyko podaje się w okresie niedokrwienia mannitol zwiększający perfuzję nerki.

Znaczenie operacji dla funkcji nerek

Zasadnicze znaczenie dla pooperacyjnej czynności nerek ma objętość wyciętego prawidłowego miąższu nerkowego . Pogorszenie funkcji nerek wynika bowiem ze zmniejszenia liczby czynnych nefronów. W ostatnich latach pojawiło się wiele opracowań dowodzących, że usunięcie całej nerki istotnie obniża klirens kreatyniny. Ponadto u młodych pacjentów zwiększa ryzyko rozwoju chorób układu krążenia oraz pogarsza całkowite przeżycie. Dodatkowo wykazano, że dla guzów wielkości do 7 cm przeżycia specyficzne dla raka są podobne u pacjentów poddanych NSS i nefrektomii. Powyższe fakty powodują, że NSS  ma przewagę nad nefrektomią w sytuacjach klinicznych, w których obie metody mogą być bezpiecznie zastosowane.

Zapraszamy do Onko-Centrum. Zarejestruj się wygodnie online > kliknij tutaj

Poznaj cały zespół Onko-Centrum > kliknij tutaj

Zachęcamy do wejścia na stronę onkologia.org.pl > kliknij tutaj

Skip to content