Dr hab. n. med. Izabela Winkler – poradnia ginekologiczna

Poradnia Ginekologiczna zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu rozrodczego ze szczególnym naciskiem na nowotwory macicy, szyjki macicy, jajników, pochwy i sromu.
W ramach poradni możliwe jest wykonanie badań cytologicznych zarówno “klasycznych” jak i dużo dokładniejszych w oparciu o technikę płynnej cytologii jednowarstwowej (LBC – Liquid Based Cytology).

Dr hab. n. med. Izabela Winkler – pracę doktorską pt.: „Limfocyty Th17, T regulatorowe oraz NKT w nabłonkowych nowotworach jajnika” obroniła w 2014 roku. Od 2016 pracuje w II Oddziale Ginekologii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Uczestniczka wielu kursów z kolposkopii i ultrasonografii. Głównym obszarem zainteresowań są ginekologia onkologiczna, genetyka oraz immunologia nowotworów.

Jest absolwentką AM w Lublinie którą ukończyła w 2010 roku. Specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii ukończyła w 2017 roku.

W latach 2010-2016 kształciła się w II Klinice Ginekologii Operacyjnej SPSK4 w Lublinie.

Od 2016 roku pracuje w II Oddziale Ginekologii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.

W 2011 roku ukończyła Podyplomowe Studia Menadżerskie w Zarządzaniu i Ekonomice w Ochronie Zdrowia UM w Lublinie.

Podczas studiów medycznych za osiągnięcia w nauce w roku 2008/2009 otrzymała Stypendium Ministra Zdrowia oraz wyróżnienie w Konkursie na Najlepszego Studenta RP- Studencki Nobel 2009.

Skip to content