Radioterapia aż 60% nowotworów wymaga jej stosowania

Radioterapia Lublin – opieka trzech specjalistów

Radioterapia Lublin. Ocenia się, że około 60 procent chorych na nowotwory wymaga w ich leczeniu zastosowania radioterapii. Leczenie tą metodą polega na zniszczeniu tkanek guza przy zachowaniu bezpieczeństwa otaczających tkanek zdrowych.

Cel ten osiąga się przez bezpośrednie niszczenie DNA komórek nowotworowych oraz pośrednio przez wolne rodniki powstające w napromienianych komórkach, które wywołują zmiany biochemiczne prowadzące do śmierci komórek. Komórki zdrowych tkanek otaczających guz nowotworowy mają większą zdolność naprawiania uszkodzeń popromiennych – dlatego możliwe jest wyleczenie tzw. odczynów popromiennych w zdrowych tkankach i ich powrót do prawidłowej czynności. Dysponujemy różnymi metodami dostarczania dawki promieniowania jonizującego do tzw. objętości tarczowej, czyli obszaru, który chcemy wysterylizować z komórek nowotworowych (zazwyczaj jest to widoczny w badaniu tomograficznym guz z marginesem).

W naszej poradni radioterapii opiekę nad Pacjentami SPRAWUJE ZESPÓŁ TRZECH LEKARZY: – dr n. med. Małgorzata Jankiewicz, specjalista radioterapii onkologicznej I i II stopnia; – lek. med. Joanna Juszczyńska, specjalista radioterapii onkologicznej oraz lek. med. Mateusz Bilski, specjalista radioterapii onkologicznej.

Fragment artykułu ze strony http://onkologia.org.pl/rehabilitacja-trakcie-leczenia/

“Rehabilitacja w trakcie leczenia

Celem rehabilitacji w onkologii jest zmniejszenie skutków leczenia.

Proces rehabilitacji powinien być realizowany jednocześnie z podstawowym leczeniem, ponieważ z jednej strony wsparcie psychologiczne od momentu postawienia rozpoznania, przez okres leczenia, a z drugiej strony usprawnianie fizyczne wspomaga, a niejednokrotnie ułatwia  leczenie podstawowe.

W leczeniu onkologicznym ogromną rolę odgrywa chirurgia. Zarówno rozlegle zabiegi chirurgiczne, jak i zabiegi diagnostyczne (otwarte biopsje, badania endoskopowe) są związane z dużym wysiłkiem psychicznym i fizycznym chorego. Dlatego też przygotowanie go do operacji i usprawnianie po jej zakończeniu ma duże znaczenie w przebiegu terapii. Leczenie operacyjne jest związane z niszczeniem chorych tkanek, nierzadko całych narządów. Wiąże się to często z upośledzeniem czynności poszczególnych układów organizmu. Jednocześnie leczenie chirurgiczne może powodować zmiany wyglądu chorego. Rozpoznanie nowotworu prowadzi również do ogromnych zmian emocjonalnych, a często i psychicznych u chorego.

Pacjenci poddani radioterapii w trakcie leczenia onkologicznego też wymagają zabiegów usprawniających, szczególnie, że odległe skutki radioterapii łączą się z włóknieniem tkanek, możliwością wystąpienia wtórnych  obrzęków limfatycznych  czy ograniczeniem ruchu w stawach okolic napromienianych.

Chemioterapia jako jeden z czynników systemowego leczenia onkologicznego z niektórymi skutkami ubocznymi, jak bóle kostno-stawowe, objawy neurologiczne czy ogólne osłabienie organizmu, też stanowi wyzwanie do opracowywania i prowadzenia odpowiedniej rehabilitacji psychofizycznej tej grupy chorych. (…)”

Skip to content