Dr Mateusz Bilski – radioterapia stereotaktyczna

Radioterapia stereotaktyczna jest formą radioterapii, która poprzez bardzo szybki spadek dawki promieniowania poza objętością napromienianą oraz wysoką precyzję odtwarzalności ułożenia Pacjenta, umożliwia podania bardzo wysokiej dawki w ciągu od jednego do kilku dni leczenia. Dawka terapeutyczna może być podana podczas pojedynczego zabiegu i mówimy wtedy o tzw. radiochirurgii bądź kilku (zazwyczaj do 5) zabiegów, nieco mniejszymi dawkami promieniowania i mówimy wtedy o tzw. radioterapii stereotaktycznej frakcjonowanej.

Podana bardzo wysoka dawka umożliwia zazwyczaj osiągnięcie LEPSZYCH WYNIKÓW kontroli miejscowej guza, a wysoka precyzja POZWALA CHRONIĆ okoliczne tkanki i narządy zdrowe czyniąc terapię wysoce skuteczną i bezpieczną.

Najczęstsze zastosowanie radioterapii stereotaktycznej to choroba z ograniczoną liczbą przerzutów – zazwyczaj do 5 (również powstałych jakiś czas po zakończonym leczeniu onkologicznym) tzw. choroba oligometastatyczna. Jej dodanie do innych form terapii daje szanse na znaczne przedłużenie przeżycia, a czasami również całkowite wyleczenie z choroby nowotworowej.

Radioterapia stereotaktyczna jest stosowana w leczeniu pierwotnym nowotworów takich jak:
1. Rak płuca nisko zaawansowany w przypadku dyskwalifikacji z zabiegu operacyjnego bądź braku zgody chorego na zabieg.
2. Rak gruczołu krokowego u chorych z grupy niskiego i pośredniego ryzyka progresji lub w terapii wznów miejscowych po uprzednio przebytej radioterapii jako alternatywa dla zabiegu operacyjnego i brachyterapii.
3. Raka nerki nie kwalifikującego się do operacji lub w przypadku braku zgody chorego na zabieg.
4. Raka trzustki u chorych z zaawansowaniem miejscowym choroby często w połączeniu z poprzedzającą chemioterapią.

W terapii wznów po uprzednio przebytej radioterapii m.in.:
1. W raku gruczołu krokowego.
2. Nowotworach głowy i szyi.
3. Glejakach mózgu. / Radioterapia stereotaktyczna i dr Mateusz Bilski

Skip to content