Dr Marcin Lewicki i testosteron

Dr Marcin Lewicki i ocena poziomu testosteronu

Dr Marcin Lewicki i ocena poziomu testosteronu “Powszechnie uważa się, że wraz z wiekiem mężczyzn następuje spadek całkowitego stężenia testosteronu w surowicy, który rozpoczyna się już po 40 roku życia. W badaniach przekrojowych roczny spadek całkowitego i wolnego testosteronu wynosi odpowiednio 1,0% i 1,2%. Wzrost stężenia globuliny wiążącej hormony płciowe (SHBG) wraz z wiekiem, tłumaczy […]

Skip to content