Dziedziczenie nowotworów, Onko-Centrum Lublin, matka i córka

Dziedziczenie nowotworów – ocena ryzyka

Dziedziczenie nowotworów Poradnia Genetyczna zajmuje się OCENĄ RYZYKA DZIEDZICZENIA nowotworów oraz genetyczną diagnostyką nowotworów pozwalającą na zastosowanie tzw. medycyny spersonalizowanej, czyli dedykowanej dla konkretnego rodzaju nowotworu. Konsultacja w onkologicznej poradni genetycznej ma na celu przekazanie specjalistycznej porady dotyczącej potwierdzenia lub wykluczenia występowania u danej osoby zwiększonego ryzyka rozwoju choroby nowotworowej o podłożu genetycznym. Wizyta w […]

Skip to content