Leczenie nowotworów

Wiedza
zdobywana latami
Doświadczenie
umożliwia podejmowanie dobrych decyzji
Praktyka
każdego dnia rozpoznajemy i leczymy Pacjentów z chorobami nowotworowymi
Indywidualne podejście
każdy Pacjent jest szczególny
Współdziałanie
prawidłowa diagnoza i leczenie wymaga współpracy między specjalizacjami
centrum onkologiczne

Onko Centrum to onkologiczne centrum medyczne działające w Lublinie, które zapewnia kompleksową opiekę nad pacjentem z problemami nowotworowymi.

Pamiętaj, że:
· Raka można wyleczyć. Decyduje o tym czas.
· Wyścig z czasem trwa od procesu diagnozy do podjęcia skutecznego leczenia.
· Skuteczne leczenie często wymaga współdziałania wielu specjalistów: chirurga, onkologa,
chemioterapeuty, radioterapeuty, genetyka i specjalistów od żywienia pacjentów
onkologicznych.

Kompleksowość oraz leczenie nakierowane na konkretny typ nowotworu (zindywidualizowane) to najważniejsze elementy skutecznego leczenia onkologicznego. Z tego powodu na wzór krajów zachodnich w polskim systemie opieki zdrowotnej tworzone są specjalne zespoły medyczne
takie jak:
· breast cancer unit (zespół leczenie raka piersi)
· colon cancer unit (zespół leczenia raka jelita grubego)
· prostate cancer unit (zepół leczenia raka prostaty) i wiele innych.
Gwarantują one wprowadzenie wyspecjalizowanej, kompleksowej, koordynowanej opieki dla pacjentów z rakiem. Onko-Centrum powstało właśnie z tego powodu: by przyspieszyć i połączyć wiele etapów w leczeniu choroby nowotworowej.

centrum onkologiczne
Co roku w Polsce słowo „rak” słyszy około 150 000 osób. Niestety tylko połowa z nich przeżyje kolejne 5 lat.

By doszło do wyleczenia Pacjenta onkologicznego musi być spełnionych kilka warunków:
· po pierwsze stopień zaawansowania choroby musi być na tyle wczesny by umożliwiał
leczenie radykalne;
· po drugie musi być wdrożone odpowiednie leczenie w odpowiednio krótkim czasie.

Pacjenci z niepokojącymi objawami trafiają do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który co zrozumiałe nie ma wystarczającej wiedzy i doświadczenia do postawienia odpowiedniej diagnozy. Dlatego konieczna jest wizyta u lekarza specjalisty zajmującego się określonym narządem.

Dla potwierdzenia diagnozy konieczne jest pobranie materiału, co umożliwi postawienie rozpoznania przez lekarza patomorfologa. Po potwierdzeniu rozpoznania, kolejny etap, to badania dodatkowe takie jak: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, mające na celu określenie stopnia zaawansowania nowotworu – czyli po prostu czy są, czy nie ma przerzutów do innych narządów.

Po dokładnym rozpoznaniu rodzaju występującego nowotworu oraz stopnia jego zaawansowania należy wdrożyć leczenie, które wymaga kompleksowego podejścia. Na nowoczesne leczenie składa się, między innymi: leczenie chirurgiczne, radioterapia, chemioterapia, immunoterapia, dietetyka, ocena genetyczna i inne. By skutecznie wyleczyć pacjenta bardzo często konieczne jest zastosowanie wszystkich tych metod.

Bardzo istotny jest czas, jaki upłynie od konsultacji specjalistycznej do postawienia pełnej diagnozy, który nie powinien przekraczać 6 tygodni.
lekarz

Po zakończonym leczeniu niezbędna jest regularna kontrola specjalistyczna: czy nie nastąpił nawrót choroby?

Tak więc nowoczesne leczenie choroby nowotworowej jest problemem złożonym, wymagającym współpracy wielu specjalistów i dobrej organizacji. Jednak podstawowym zagadnieniem jest szybki czas od zauważenia objawu do postawienia diagnozy.

Przychodnia Onko Centrum to placówka, która ma za zadanie umożliwienie szybkiej diagnozy oraz poprzez dostęp do doświadczonych specjalistów wskazanie dalszego postępowania. Obok szybkiego wdrożenia leczenia choroby nowotworowej niezwykle istotne jest leczenie uzupełniające tj. przestrzeganie prawidłowej diety, która wspomoże organizm chorego w walce z nowotworem oraz czasami pomoc psychologiczna, bowiem odpowiednie nastawienie wpływa istotnie na przebieg choroby.

W Onko-Centrum mamy ambicję poprzez zespół specjalistów służyć poradą
na wszystkich etapach choroby nowotworowej: od rozpoznania,
poprzez leczenie, aż do obserwacji.

Poznaj nasz zespół
Skip to content