dr Robert Klijer w Onko-Centrum

Robert Klijer

Robert Klijer – Ordynator w Oddziale Urologii COZL w Lublinie. W 1991r. ukończył studia na wydziale lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W 1994r. ukończył specjalizację I stopnia z chirurgii, a 1998r. z urologii (FEBU). W 1998r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Do listopada 2011r. pracował w Katedrze i Klinice Urologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na […]

Skip to content