Paweł Andrzejewicz w Onko-Centrum

Paweł Andrzejewicz

dr Paweł Andrzejewicz Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, którą uzyskał w 2013 roku, po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego w Klinice Ortopedii i Traumatologii SPSK4 w Lublinie. Miejsce Pracy: Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej oraz Onko-Centrum. Główne zainteresowania: Diagnostyka oraz leczenie dysfunkcji narządu ruchu ze szczególnym uwzględnieniem zmian nowotworowych. Porady wykonywane w zakresie onkologii […]

Skip to content