dr Marek Urban w Onko-Centrum

Marek Urban

dr Marek Urban w Onko-Centrum Od 1997 przez 18 lat pracował w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej w Lublinie. Od 01.07.2015 zatrudniony na Oddziale Urologicznym Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. W 1999 ukończył specjalizację z chirurgii a w 2007 z urologii, uzyskując z międzynarodowego egzaminu najlepszy wynik w Europie. Odbywał staże w wiodącym niemieckim ośrodku urologicznym […]

Skip to content