dr Małgorzata Miącz w Onko-Centrum

Małgorzata Miącz

dr Małgorzata Miącz Akademia Medyczna w Lublinie 1995, lekarz medycyny Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii, ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin, Polska-I stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych, 1999 Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Plac Hallera 190-647 Łódź, Polska -doktor nauk medycznych, 2008 Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, […]

Skip to content