dr Izabela Winkler w Onko-Centrum

Izabela Winkler

dr Izabela Winkler w Onko-Centrum Jest absolwentką AM w Lublinie którą ukończyła w 2010 roku. Specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii ukończyła w 2017 roku. W latach 2010-2016 kształciła się w II Klinice Ginekologii Operacyjnej SPSK4 w Lublinie. Od 2016 roku pracuje w II Oddziale Ginekologii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. W 2011 roku ukończyła Podyplomowe […]

Skip to content