dr Marcin Zając w Onko-Centrum

Marcin Zając

4.5/5 (32)

lek. med. Marcin Zając

Chirurg, Onkolog

dr Marcin Zając

Asystent Oddziału Chirurgii Onkologicznej COZL im. Jana z Dukli w Lublinie.

Szczególne zainteresowania w zakresie onkologii:

  • Diagnostyka i chirurgia piersi ze szczególnym uwzględnieniem leczenia raka piersi – cały panel leczenia zabiegowego leczenie oszczędzające, amputacje z jednoczasową rekonstrukcją, rekonstrukcje wtórne implantami i tkankami własnymi.
  • Diagnostyka i leczenie operacyjne chorób tarczycy i przytarczyc ze szczególnym uwzględnieniem leczenia raka tarczycy.
  • Diagnostyka i leczenie czerniaków skóry.

Wykonuje pełen zakres leczenia raka piersi włącznie z operacjami rekonstrukcyjnymi jednoczasowymi i po mastektomii.

dr Marcin Zając - więcej szczegółów

Zapraszamy do Onko-Centrum. Zarejestruj się wygodnie online > kliknij tutaj

Poznaj cały zespół Onko-Centrum > kliknij tutaj

Zachęcamy do wejścia na stronę onkologia.org.pl > kliknij tutaj

config’, ‘UA-96994316-

ddddd4’)

“Po leczeniu

Rehabilitacja

Celem rehabilitacji po leczeniu nowotworów klatki piersiowej jest szybki powrót do sprawności fizycznej chorego i pełnej samodzielności. Po leczeniu operacyjnym rehabilitację prowadzi się już w pierwszej dobie, stopniowo zwiększając zakres czynności ruchowych i ćwiczeń oddechowych w późniejszym okresie. Wczesna i właściwa rehabilitacja zmniejsza natężenie bólu związanego z przecięciem żeber i nerwów międzyżebrowych w trakcie operacji.

Postępowanie w trakcie i po leczeniu zachowawczym powinno obejmować zapobieganie powikłaniom po tym leczeniu oraz umożliwiać zmniejszenie dolegliwości.

Do ważnych aspektów opieki po leczeniu należy poradnictwo psychologiczne i wczesne wdrożenie leczenia przeciwdepresyjnego u chorych, którzy wymagają takiego leczenia. Przy ośrodkach onkologicznych działają często grupy wsparcia chorych, umożliwiające wymianę praktycznych doświadczeń związanych z walką z chorobą.

Prewencja

Najważniejszym czynnikiem etiologicznym większości nowotworów klatki piersiowej jest aktywne palenie tytoniu i bierne narażenie na dym tytoniowy. Niepodejmowanie palenia tytoniu lub rezygnacja z tego nałogu jest najskuteczniejszym sposobem na zmniejszenie ryzyka zachorowania na raka płuca. Rezygnacja z nałogu palenia tytoniu jest szczególnie ważna u osób leczonych z powodu nowotworu uwarunkowanego paleniem tytoniu, gdyż ryzyko zachorowania na kolejny nowotwór tytoniozależny, w tym raka płuca, jest szczególnie wysokie.

Ani w Polsce, ani w Unii Europejskiej, poza projektami o charakterze naukowym, nie prowadzi się obecnie regularnych badań przesiewowych czy programów wczesnego wykrywania raka płuca. Regularne wykonywanie klasycznych zdjęć rentgenowskich klatki piersiowej nie zmniejsza umieralności z powodu nowotworów płuca. Pewne nadzieje wiąże się obecnie z programami niskodawkowej tomografii komputerowej klatki piersiowej – w jednym z badań klinicznych wykorzystujących tą metodę obrazowania wykazano zmniejszenie umieralności z powodu raka płuca w grupie nałogowych palaczy tytoniu, inne badania są obecnie w toku. Rutynowe wdrożenie tych badań w skali kraju pozostaje jednak bardzo kontrowersyjne ze względu na wysoki odsetek wyników fałszywie dodatnich (guzków płuca, które nie są nowotworami złośliwymi), jak również ograniczoną dostępność i wysoki koszt. Najważniejszym czynnikiem ograniczenia umieralności z powodu raka płuca pozostaje niepodejmowanie palenia tytoniu lub rezygnacja z tego nałogu przez osoby palące. (…)”

Fragment artykułu o nowotworach płuca ze strony http://onkologia.org.pl/nowotwory-pluca-oplucnej-tchawicy/

Post Author: Paweł Iberszer