Onko Centrum logo, dla dobra Pacjentów, onkologia Lublin

Małgorzata Miącz

5/5 (22)

dr n. med. Małgorzata Miącz

Onkolog kliniczny, Lekarz chorób wewnętrznych

Akademia Medyczna w Lublinie 1995, lekarz medycyny

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii, ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin, Polska-I stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych, 1999

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Plac Hallera 190-647 Łódź, Polska -doktor nauk medycznych, 2008

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin, Polska – specjalista onkologii klinicznej, 2009

Miejsce zatrudnienia:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ, 20-718 Lublin , Al. Kraśnicka 100
Oddział Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii, Diabetologii, z Pododdziałem Onkologicznym / gtag(‘config’, ‘UA-96994316-4’)

Post Author: Paweł Iberszer