Onko Centrum logo, dla dobra Pacjentów, onkologia Lublin

Ewa Czukiewska

5/5 (27)

dr n. med. Ewa Czukiewska

Genetyk kliniczny, Internista

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Obecnie pracuje w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im św. Jana z Dukli.
Specjalista genetyki klinicznej i chorób wewnętrznych. W 2012 roku obroniła prace doktorską.

Autorka publikacji w czasopismach polskich, zagranicznych.
Szczególne zainteresowania dotyczą:
– niestabilności genomu, zmian genetycznych i epigenetyczne w kontekście chorób nowotworowych
– biologii nowotworów BRCA-zależnych w kontekście terapii

Członek Europejskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka oraz Polskiego Towarzystwa Genetyki. / gtag(‘config’, ‘UA-96994316-4’)

Post Author: Paweł Iberszer