Zapalenie pęcherza moczowego, Onko-Centrum, schemat pęcherza

Zapalenie pęcherza moczowego

Oceń nas

Zapalenie pęcherza moczowego – popromienne.
Uszkodzenia ściany pęcherza moczowego może występować w bardzo długim czasie po radioterapii nawet do 15 lat. Dotyczy około 15% Pacjentów poddanych radioterapii.
Przyczyną jest uszkodzenie drobnych naczyń krwionośnych, co prowadzi do niedotlenienia i uszkodzenia ściany pęcherza moczowego. Objawy związane są ze zmniejszeniem się pojemności pęcherza moczowego oraz przewlekłym stanem zapalnym całej ściany pęcherza moczowego. Powoduje to bardzo silny ból okolicy pęcherza, częstomocz, parcia naglące, krwiomocz. Objawy te są niezwykle dokuczliwe i nierzadko wymagają usunięcia pęcherza moczowego i nadpęcherzowego odprowadzenia moczu. / Zapalenie pęcherza moczowego
Terapia dopęcherzowa w leczeniu popromiennego zapalenia pęcherza moczowego. Pęcherz moczowy ma barierę ochronną – jest to hydrofilowa błona śluzowa, która uniemożliwia szkodliwym substancjom w moczu przeniknięcie do głębszych warstw ściany pęcherza moczowego. Tworzą ją glikozoaminoglikany GAG w skład których wchodzą kwas hialuronowy oraz cząstki zawierające grupę siarczanową między innymi siarczan chondroityny.

Siarczan chondroityny / Zapalenie pęcherza moczowego

Istnieje wiele badań oceniających zastosowanie siarczanu chondroityny u Pacjentów z zespołem bólowym pęcherza moczowego/śródmiąższowym zapaleniem pęcherza moczowego. W większości odnotowano mniej uciążliwych objawów przy dobrej tolerancji leczenia. Instalacje siarczanu chondroityny dodatkowo zmniejszały objawy nadreaktywności wypieracza w czasie radioterapii. Obecnie dostępne dane są niewystarczające do pewnego wnioskowania na temat wartości profilaktycznych wlewek dopęcherzowych siarczanu chondroityny.

Kwas hialuronowy

Kwas hialuronowy stosuje się w celu uzupełnienia ubytków w warstwie glikozaminoglikanów błony śluzowej pęcherza moczowego. Z powodzeniem w leczeniu opornych postaci śródmiąższowego zapalenia pęcherza moczowego. Dostępne badania wskazują na zmniejszenie częstości objawów toksycznych brachyterapii u pacjentów leczonych energią promienistą z powodu nowotworów narządu rodnego po wlewkach z kwasu hialuronowego wykazując, iż wlewki kwasu hialuronowego są równie skuteczne jak terapia tlenem hiperbarycznym w leczeniu zapalenia pęcherza moczowego wywołanego radioterapią. Pacjenci dobrze tolerowali wlewki oraz zgłaszali trwałą poprawę w zakresie bólu miednicy, częstomoczu oraz częstości krwiomoczu.

 

Zapalenie pęcherza moczowego

Zapraszamy do Onko-Centrum. Zarejestruj się wygodnie online > kliknij tutaj

Poznaj cały zespół Onko-Centrum > kliknij tutaj

Zachęcamy do wejścia na stronę onkologia.org.pl > kliknij tutaj

Post Author: Paweł Iberszer