Dla dobra pacjentów

dr n. med. Robert Klijer

Chirurg, Urolog


W 1991r. ukończył studia na wydziale lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

W 1994r. ukończył specjalizację I stopnia z chirurgii, a 1998r. z urologii (FEBU). W 1998r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Do listopada 2011r. pracował w Katedrze i Klinice Urologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na stanowisku asystenta, a od 2000 roku adiunkta. Od 2006 do 2011 pełnił funkcję zastępcy kierownika Kliniki Urologii UM w Lublinie.

Członek Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego. Od 2011 pełnił funkcję lekarza koordynatora oddziału chirurgicznego w Szpitalu Żagiel Med w Lublinie. Od 2015r pełni funkcję zastępcy lekarza kierującego oddziałem Urologii w Centrum Onkologii w Lublinie. Autor i współautor 72 publikacji z zakresu urologii. Członek Polskiego i Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego. Udział w dorocznych zjazdach Europejskiego oraz Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego, miesięczny pobyt na oddziale onkologii urologicznej Bristol UK, Kursy z onkologii urologicznej Harvard University USA.

Udział w licznych badaniach klinicznych III fazy na stanowisku badacza, koordynatora, głównego badacza oraz koordynatora krajowego. Główne zainteresowania: nowotwory układu moczowo-płciowego w tym profilaktyka i wczesne wykrywanie.
Medycyna składa się z trzech rzeczy: przesądów, empirii i nauki.

dr Paweł Iberszer

Urolog


Lek. med. Paweł Iberszer jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który ukończył z wyróżnieniem w 1996 roku.

Specjalizację pierwszego stopnia z chirurgii ogólnej uzyskał w 2001 roku, a europejską specjalizację z urologii w 2006 roku. Jest członkiem Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Bierze aktywny udział w najważniejszych, światowych i europejskich wydarzeniach naukowych w dziedzinie urologii.

Ukończył szkolenia z laparoskopii urologicznej oraz enukleacji prostaty w ośrodku kierowanym przez Prof. Rasslera w Niemczech. Odbywał staże w czołowych ośrodkach urologicznych w Polsce. Współorganizator wielu kursów, w tym praktycznych dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie urologii. Posiada wieloletnie doświadczenie zabiegowe w dziedzinie urologii i wykonuje pełny zakres zabiegów urologicznych. W sposób szczególny zajmuje się obecnie onkologią urologiczną i leczeniem BPH. Otwarty i przyjazny dla pacjentów, bezpośredni i wesoły. Swoją pozytywną energią i optymizmem zaraża nawet ciężko chorych pacjentów.

Przez wiele lat pracował w Szpitalu Kolejowym w Lublinie a obecnie praktykuje w Oddziale Urologii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej od momentu jego utworzenia w 2015 roku.
Jeden doświadczony lekarz wart jest stu wojowników.

dr n. med. Marek Urban

Urolog


Od 1997 przez 18 lat pracował w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej w Lublinie.

Od 01.07.2015 zatrudniony na Oddziale Urologicznym Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. W 1999 ukończył specjalizację z chirurgii a w 2007 z urologii, uzyskując z międzynarodowego egzaminu najlepszy wynik w Europie.

Odbywał staże w wiodącym niemieckim ośrodku urologicznym w Berlinie. Systematycznie uczestniczy w szkoleniach doskonalących, m.in. w prestiżowych kursach onkologii urologicznej na Uniwersytecie Harvarda w Stanach Zjednoczonych. Jest autorem i współautorem 46 publikacji oraz prezentacji na kongresach krajowych i międzynarodowych. Posiada duże doświadczenie w badaniach klinicznych, w których pełnił funkcję głównego badacza, współbadacza oraz koordynatora badań. Szczególne dziedziny zainteresowania to onkologia urologiczna i laparoskopowe techniki operacyjne
Medycyna składa się z trzech rzeczy: przesądów, empirii i nauki.