Choroby nowotworowe, dr Marcin Kubiak, Onko-Centrum

Choroby nowotworowe

Nowotwory przewodu pokarmowego, a szerzej układu pokarmowego to grupa zróżnicowanych jednostek chorobowych zlokalizowanych w przewodzie pokarmowym do której zaliczamy: – raka przełyku, – raka żołądka, – raka trzustki, – raka wątroby, – raka pęcherzyka żółciowego, – raka jelita cienkiego, – raka okrężnicy oraz raka odbytnicy. Ponadto należy wziąć pod uwagę nowotwory neuroendokrynne w lokalizacji układu […]

Skip to content