dr Sławomir Mańdziuk w Onko-Centrum

Sławomir Mańdziuk

5/5 (3)

dr hab. n. med. Sławomir Mańdziuk

Specjalista onkologii klinicznej, chorób wewnętrznych i alergologii

dr hab. n. med. Sławomir Mańdziuk

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Miejsce Pracy:
Kierownik Kliniki Onkologii Klinicznej i Chemioterapii UM w Lublinie 20-954 Lublin, ul Jaczewskiego 8

Zainteresowania:
– Diagnostyka i leczenie drobnokomórkowego i niedrobnokomórkowego raka płuc
– Terapie spersonalizowane w leczeniu raka płuc, raka nerki, raka pęcherza moczowego oraz raka jajnika (w tym immunoterapia)
– Koordynator pakietu onkologicznego UM w Lublinie
– Lekarz konsultujący w dziedzinie onkologii klinicznej w jednostkach szpitalnych na Lubelszczyźnie
– Koordynator krajowy badań klinicznych
– Doświadczenie w prowadzeniu wielu badań klinicznych fazy IB, II i III jako główny badacz i współbadacz

Przynależność do Towarzystw Naukowych:
– Polskie Towarzystwo Onkologiczne (PTO)
– European Society of Medical Oncology (ESMO)

Obecnie prowadzone badania kliniczne:
– rak nerki
– rak pęcherza moczowego
– rak płucgtag(‘config’, ‘UA-96994316-4’)

“Co to jest rak jajnika?

Rak jajnika jest nieprawidłowym i nieustającym wzrostem komórek nowotworowych wywodzących się z komórek jajnika. W ostatnich latach obserwuje się tendencję wzrostową zachorowalności na ten nowotwór. W Polsce umiejscawia go ona na piątym miejscu wśród raków u kobiet. Od około 15 lat zachorowalność nieznacznie spada.

Czynniki ryzyka

Częstość występowania raka jajnika wzrasta wraz z wiekiem. Maksymalna liczba zachorowań przypada na 6-7. dekadę życia, jednakże jest pewna grupa kobiet, u których dochodzi do zachorowania w młodym wieku. Około 15% rozpoznań raka jajnika dotyczy kobiet poniżej 40. roku życia, a 8% w najmniejszym stopniu zaawansowania jest rozpoznawanych u chorych poniżej 35. roku życia.

Do innych poznanych czynników ryzyka należą:

● zespoły dziedzicznego raka jajnika i piersi oraz dziedzicznego raka jajnika,

● nosicielstwo mutacji genów BRCA 1 i BRCA 2 (do 13% wszystkich chorych na raka jajnika,

● zespół Lyncha (choroba genetyczna, która charakteryzuje się zwiększoną skłonnością do zachorowania na różne nowotwory),

● bezdzietność, nieskuteczne stymulacje owulacji.

Ryzyko zachorowania zmniejsza stosowanie antykoncepcji hormonalnej, wycięcie macicy, karmienie piersią i zamknięcie jajowodów.

Objawy

W raku jajnika brak jest charakterystycznych objawów, co powoduje późne rozpoznanie tego nowotworu, ale u większości pacjentek obserwuje się niespecyficzne objawy związane z przewodem pokarmowym na ponad rok przez rozpoznaniem raka. We wczesnym zaawansowaniu stwierdza się guz w jajniku. U chorych z chorobą znacznie zaawansowaną oprócz guza w jednym lub obu jajnikach stwierdza się płyn w jamie otrzewnej („płyn w jamie brzusznej”) i/lub opłucnej. Powiększający się obwód brzucha, bóle brzucha, objawy ucisku na sąsiednie narządy lub krwawienie z pochwy wskazują na chorobę bardzo zaawansowaną. Nieregularne krwawienia miesięczne mogą sugerować nowotwór nienabłonkowy jajnika.

Stadia zaawansowania

Stadia zaawansowania określa się w stopniach od I (najmniej zaawansowana choroba) do IV (najbardziej zaawansowana choroba) wg skali FIGO. Aby ustalić precyzyjnie stopień zaawansowania, pooperacyjnie określa się zajęcie nowotworem poszczególnych organów. Bierze się pod uwagę zajęcie jajników i okolicznych narządów, okoliczne węzły chłonne w jamie brzusznej i pachwinach oraz odległe narządy. Określenie stopnia zaawansowania jest istotne w celu ustalenia odpowiedniego leczenia i rokowania.(…)”

Fragment artykułu ze strony http://onkologia.org.pl/rak-jajnika/

Zapraszamy do Onko-Centrum. Zarejestruj się wygodnie online > kliknij tutaj

Poznaj cały zespół Onko-Centrum > kliknij tutaj

Zachęcamy do wejścia na stronę onkologia.org.pl > kliknij tutaj

Post Author: Paweł Iberszer