Dla dobra pacjentów

Mgr Katarzyna Grądzka

Psycholog, psychoonkolog


Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowkiej w Lublinie

Ukończyła studia podyplomowe w zakresie psychoonkologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Obecnie w trakcie studiów z psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.

Miejsce Pracy:
- Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im św. Jana z Dukli

Zainteresowania:
- psychoonkologia
- psychologia zdrowia
- wsparcie psychospołeczne przewlekle chorych
- psychosomatyka
Medycyna składa się z trzech rzeczy: przesądów, empirii i nauki.