Dla dobra pacjentów

Mgr Ewa Turska

Psycholog kliniczny


Wykształcenie zawodowe i tytuł magistra uzyskała na kierunku psychologia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Diagnozy i Terapii Neuropsychologicznej na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, obecnie w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej organizowanym przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz w trakcie studiów doktoranckich w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Ponadto systematycznie podnosi swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach z zakresu pomocy psychologicznej osób chorujących onkologicznie, w tym szkolenia programu Carla Simontona. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz jako osoba prowadząca warsztaty psychologiczne dla pacjentów.

Miejsce Pracy:
- Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku SPSK nr 1 w Lublinie
- Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży SPSK nr 1 w Lublinie
- Fundacja Pomocy na Rzecz Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych oraz z Dysfunkcją Neurologiczną „Wstań”

Zainteresowania:
- Psychoonkologia; osobowościowe korelaty chorób nowotworowych
- Pomoc psychologiczna chorych somatycznie
- Neuropsychologia
Medycyna składa się z trzech rzeczy: przesądów, empirii i nauki.