Radioterapii

5/5 (7)

NASI SPECJALIŚCI

dr hab. n. med. Ludmiła Grzybowska-Szatkowska

Specjalista radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej

lek. med. Joanna Juszczyńska

Specjalista radioterapii onkologicznej

dr n. med. Małgorzata Jankiewicz

Specjalista radioterapii onkologicznej I i II stopnia

lek. med. Mateusz Bilski

Specjalista radioterapii onkologicznej

Wejdź na stronę Lekarza – kliknij

Wtorki
Czwartki

15:30-17:30
15:00-17:00

574 500 915

ZAKRES USŁUG

Ocenia się, że około 60 procent chorych na nowotwory wymaga w ich leczeniu zastosowania radioterapii.

Leczenie tą metodą polega na zniszczeniu tkanek guza przy zachowaniu bezpieczeństwa otaczających tkanek zdrowych.
Cel ten osiąga się przez bezpośrednie niszczenie DNA komórek nowotworowych oraz pośrednio przez wolne rodniki powstające w napromienianych komórkach, które wywołują zmiany biochemiczne prowadzące do śmierci komórek.
Komórki zdrowych tkanek otaczających guz nowotworowy mają większą zdolność naprawiania uszkodzeń popromiennych – dlatego możliwe jest wyleczenie tzw. odczynów popromiennych w zdrowych tkankach i ich powrót do prawidłowej czynności.

Dysponujemy różnymi metodami dostarczania dawki promieniowania jonizującego do tzw. objętości tarczowej, czyli obszaru, który chcemy wysterylizować z komórek nowotworowych (zazwyczaj jest to widoczny w badaniu tomograficznym guz z marginesem).

Najczęściej dawka promieniowania dostarczana jest z głowicy aparatu (przyśpieszacza liniowego) emitującego promieniowanie fotonowe X z pewnej odległości – tzw. teleradioterapia, możliwe jest również leczenie wiązką elektronów, a w niektórych ośrodkach – protonów.
Inną metodą radioterapii jest dostarczanie dawki ze źródeł zlokalizowanych w styczności z guzem lub w samym guzie – tzw. brachyterapia lub leczenie radioizotopami podawanymi dożylnie.

Poradnia Radioterapii jest miejscem gdzie odbywa się kwalifikacja do leczenia napromienianiem.

Nowotwory charakteryzują się różną promieniowrażliwością i promieniowyleczalnością. Wysoka promieniowrażliwość komórek nowotworowych oznacza większą podatność komórek na działanie promieniowania jonizującego.
Natomiast promieniowyleczalność to możliwość wyleczenia nowotworu za pomocą promieniowania jonizującego.
Promieniowyleczalność zależy nie tylko od promieniowrażliwości nowotworu, ale również od:

 • wielkości guza, istnienia przerzutów (lub mikroprzerzutów niewidocznych w badaniach radiologicznych),
 • możliwości dostarczenia wystarczająco wysokiej dawki do guza, która jest najczęściej ograniczona wrażliwością położonych w sąsiedztwie prawidłowych tkanek, a także od
 • możliwości zastosowania innych metod leczenia (np. równoczesnej chemioterapii), czy
 • występowania chorób przewlekłych, anemii, zakażeń i innych czynników uniemożliwiających radykalne leczenie.

Skuteczne leczenie wielu nowotworów często jest uzależnione od skojarzenia różnych metod leczenia, przy czym ważne są zarówno rodzaj, jak i kolejność zastosowanych metod leczenia. Dlatego w nowoczesnej onkologii podkreśla się bardzo mocno konieczność kompleksowego i wielodyscyplinarnego, ale także indywidualnego podejścia do choroby każdego pacjenta.

Podczas kwalifikacji do radioterapii uwzględnia się zatem:

 • rodzaj i zaawansowanie choroby/ guza nowotworowego,
 • ogólny stan zdrowia Pacjenta, występowanie innych chorób, anemii itp.
 • przebyte wcześniej leczenie,
 • preferencje i wątpliwości chorego.

W Poradni Radioterapii proponujemy Państwu:

 • Konsultacje specjalistów radioterapii onkologicznej z kwalifikacją do leczenia,
 • Udzielanie kompleksowych informacji na temat wskazań do radioterapii, sposobu leczenia napromienianiem, możliwych skutków ubocznych,
 • Badania kontrolne po radioterapii z leczeniem ewentualnych późnych odczynów popromiennych.

Więcej o Specjalistach

 

 

 

<!– Global site tag (gtag.js) – Google Analytics –>
<script async src=”https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-96994316-4″></script>
<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
gtag(‘js’, new Date());

gtag(‘config’, ‘UA-96994316-4’);
</script>

Post Author: Paweł Iberszer