W naszej ofercie

2

Poradnia

Onkologiczna

Czym zajmuje się Poradnia Onkologiczna ?

Lekarze specjaliści z dziedziny onkologii klinicznej przyjmujący w Poradni Onkologicznej Onkocentrum zajmują się konsultowaniem oraz sprawowaniem bezpośredniej opieki nad chorymi z rozpoznanymi chorobami nowotworowymi. Do ich podstawowych zadań należy:

  1. konsultowanie chorych poddanych lub nie wcześniejszemu leczeniu chirurgicznemu celem ustalenia wskazań do wdrożenia leczenia uzupełniającego opartego na chemioterapii, hormonoterapii lub terapiach biologicznych w tym terapii celowanej lub immunoterapii.
  2. Kwalifikowanie do terapii paliatywnych w przypadkach choroby uogónionej
  3. Wstępna kwalifikacja do leczenia najnowszymi terapiami dostępnymi w leczeniu nowotorów w ramach badań klinicznych
  4. Prowadzenie hormonoterapii u chorych z rozpoznanymi nowotworami hormonozależnymi.
  5. Sprawowanie opieki po zakończonym leczeniu specjalistycznym

Dlaczego zostałem skierowany do Poradni Onkologicznej?

Podstawą w leczeniu wielu chorób nowotworowych jest postępowanie chirurgiczne. Od poprawności jego przeprowadzenia zależy dalszy przebieg choroby oraz jej rokowanie. Ostateczny stopień zaawansowania procesu nowotworowego ustalany jest w oparciu o wynik badań obrazowych oraz histopatologicznych materiału pobranego na drodze biopsji czy też wykonanego zabiegu operacyjnego. Niedoskonałość technik obrazowania wiązać się może z niedoszacowaniem rozległości procesu ujawnianego następnie w badaniu histopatologicznym materiału pooperacyjnego – np obecność zmian przerzutowych w pozornie niezajętych węzłach chłonnych. Stąd też chirurg onkolog po analizie czynników ryzyka rozsiewu choroby nowotworowej skierować może chorego do onkologa klinicznego lub radioterapeuty celem kwalifikacji do leczenia uzupełniajacego.

Do poradni Onkologicznej kierowani sa również chorzy u których z racji wyjściowego stopnia zaawansowania choroby nowotworowej nie ma możliwości wykonania radykalnego zabiegu chirurgicznego (usuwającego zmiany nowotworowe w granicach tkanek zdrowych) lub też została rozpoznana choroba nowotworowa dla której podstawa leczenia jest chemioterapia lub immunoterapia.

Kadra Onkologiczna

Skontaktuj się z nami