W naszej ofercie

3

Poradnia

Leczenia bólu

Czym zajmuje się Poradnia Leczenia Bólu?

Ból towarzyszy większości pacjentów onkologicznych, może pojawić się na każdym etapie choroby,być pierwszym jej objawem,sygnałem progresji ,powikłaniem ciężkiego leczenia chirurgicznego czy onkologicznego: chemioterapii i radioterapii.

Celem naszym jest leczenie bólu przewlekłego i ostrego , odniesione nie tylko do ogólnego rozpoznania,czy przyczyny i patomechanizmu bólu, lecz także do indywidualnych cech chorego, objawów neurologicznych i charakterystyki bólu.

Poradnia Leczenia Bólu udziela profesjonalnej pomocy pacjentom z bólem towarzyszącym chorobie nowotworowej.

Podczas wizyty zwracamy szczególną uwagę nie tylko na aspekt somatyczny lecz także na potrzebę postepowania psychologicznego , społecznego, rekreacyjnego:

  • niezbędnym warunkiem skutecznego leczenia bólu jest postawienie właściwego rozpoznania zespołów bólowych - zbieramy wywiad, oceniamy natężenie bólu , jego lokalizację , charakter, czas trwania,określamy przyczynę i patomechanizm bólu oraz oceniamy inne objawy towarzyszące
  • przekazujemy pacjentowi informację na temat przyczyn dolegliwości bólowych, zapoznajemy i uzgadniamy plan możliwości terapeutycznych , uzyskując akceptację pacjenta
  • wdrożenie interdyscyplinarnego leczenia : bezpieczna farmakoterapia – / leki opioidowe,adiuwantowe/ , możliwość zabiegów inwazyjnych / blokad układu nerwowego , neuromodulacji/, konsultacji ze specjalistami z zakresu termolezji , zabiegów neurodestrukcyjnych, chirurgii, onkologii,radioterapii , ortopedii oraz fizjoterapii , psychoterapii
  • systematyczna kontrola skuteczności leczenia bólu przewlekłego
  • monitorowanie , zapobieganie i leczenie objawów niepożądanych stosowanch leków przeciwbólowych i adiuwantowych

Skontaktuj się z nami