W naszej ofercie

hematologia

Poradnia

Hematologiczna

Czym zajmuje się Poradnia Hematologiczna?

Poradnia hematologiczna zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń układu krwiotwórczego i samej krwi. Wiele z tych chorób ma charakter nowotworowy lub stanowi objawy innych poważnych schorzeń.
Do najczęstszych chorób hematologicznych zaliczamy takie choroby, jak:
- ostra białaczka limfatyczna,
- ostra białaczka szpikowa,
- niedokrwistość,
- nadpłytkowość samoistna,
- przewlekła białaczka szpikowa,
- zespół mielodysplastyczny,
- pierwotne włóknienie szpiku,
- mastocytoza,
- przewlekła białaczka eozynofilowa,
- chłoniaki,
- niedobory odporności,
- skazy krwotoczne,
- szpiczaki plazmocytowe (szpiczak mnogi).

Kadra Poradni Hematologicznej

Skontaktuj się z nami