Dla dobra pacjentów

Lek.med. Paweł Andrzejewicz

Specjalista z ortopedii i traumatologii narządu ruchu


Specjalista z ortopedii i traumatologii narządu ruchu, którą uzyskał w 2013 roku, po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego w Klinice Ortopedii i Traumatologii SPSK4 w Lublinie.

Miejsce Pracy:
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.

Główne zainteresowania:
diagnostyka oraz leczenie dysfunkcji narządu ruchu ze szczególnym uwzględnieniem zmian nowotworowych.

Porady wykonywane w zakresie onkologii narządu ruchu :
- zmiany nowotworowe w obrębie kręgosłupa
- zmiany nowotworowe kości i tkanek miękkich: zarówno guzy pierwotne jak i przerzuty nowotworów o innym umiejscowieniu
- zmiany guzopodobne kości i tkanek miękkich (torbiele, włókniaki, naczyniaki, tłuszczaki)

Porady wykonywane w zakresie obrębie ortopedii i chirurgii urazowej narządu ruchu :
- zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, zespoły bólowe korzeniowe, dyskopatie
- choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych
- choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych
- patologie tkanek miękkich : choroba Dupuytrena, zespół cieśni kanału nadgarstka, palec trzaskający itp.
- entezopatie: "łokieć tenisisty", "łokieć golfisty", zapalenie rozcięgna podeszwowego tzw. "ostroga piętowa"
- deformacje w obrębie stopy takie jak: paluch koślawy, paluch sztywny, palce młoteczkowate
- neuropatie : zespół cieśni kanału nadgarstka, zespół rowka nerwu łokciowego
- złamania w obrębie kręgosłupa : stabilizacja transpedikularna, wertebroplastyka, protezy trzonów
- urazy innych okolic: złamania, stłuczenia, skręcenia stawów

Wykonywane zabiegi onkologiczne:
- leczenie operacyjne przerzutów w obrębie kręgosłupa: stabilizacje transpedikularne, wertebroplastyka (przezskórne podawanie cementu do trzonów kręgowych), zakładanie protez trzonów kręgów
- resekcja guzów pierwotnych i przerzutowych kości długich z jednoczasową rekonstrukcją przy pomocy protez poresekcyjnych
- resekcja guzów pierwotnych i przerzutowych trzonów kości z rekonstrukcją i uzupełnieniem ubytków kości
- leczenie operacyjne guzów tkanek miękkich

Wykonywane zabiegi ortopedyczne:
- leczenie operacyjne zmian zwyrodnieniowych w obrębie kręgosłupa
- wertebroplstyka
- endoprotezoplastyka stawu biodrowego
- endoprotezoplastyka kstawu kolanowego
- endoprotezoplastyka barku
- korekcja deformacji stóp
- leczeni operacyjne neuropatii kończyn

Ponadto wykonuje zabiegi z użyciem PRP czyli osocza bogatopłytkowego.
Medycyna składa się z trzech rzeczy: przesądów, empirii i nauki.