Dla dobra pacjentów

Dr n. med. Tomasz Jankowski

Onkolog kliniczny, radioterapeuta


Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Studium Doktoranckie na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu

Miejsce Pracy:
- Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej (Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Chemioterapii Dziennej)
- Przewodniczący Zespołu Leczenia Raka Piersi Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej (Breast Cancer Unit)
- Konsultant w dziedzinie onkologii SPSK 4 w Lublinie i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie

Zainteresowania:
- Diagnostyka i leczenie raka piersi
- Leczenie raka prostaty
- Terapie spersonalizowane w onkologii
- Doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych fazy II i III jako główny badacz i współbadacz
- Koordynator krajowy w badaniach klinicznych (rak piersi, rak żołądka)

Przynależność do Towarzystw Naukowych:
- Polskie Towarzystwo Onkologiczne (PTO)
- European Society of Medical Oncology (ESMO)
Medycyna składa się z trzech rzeczy: przesądów, empirii i nauki.

lek. med. Aneta Dobrzyńska-Rutkowska

Onkolog kliniczny


Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który ukończyła w 2002 roku.

Aktualnie w trakcie przewodu doktorskiego, którego tematyka dotyczy leczenia celowanego u pacjentów z przerzutowym rakiem piersi. Specjalista - onkolog kliniczny - od 2011 roku.
Od 2004 roku pracuje w Oddziale Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Chemioterapii Dziennej w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie, gdzie prowadzi leczenie systemowe (chemioterapię, immunoterapię, leczenie celowane, hormonoterapię) u pacjentów z rozpoznaną chorobą nowotworową.
Jest konsultantem w dziedzinie onkologii klinicznej w SPSK nr 4 w Lublinie i dodatkowo członkiem konsyliów interdyscyplinarnych w COZL - przewód pokarmowy (nowotwory przewodu pokarmowego), Breast Cancer Unit (nowotwory piersi) oraz konsylium dla pacjentów ze świeżo zdiagnozowaną chorobą nowotworową - gdzie jako onkolog kliniczny kwalifikuje pacjentów do leczenia systemowego onkologicznego.
Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu onkologii klinicznej dla lekarzy w trakcie szkoleń specjalizacyjnych. Od wielu lat bierze udział w badaniach klinicznych II-III fazy na stanowisku współbadacza w COZL.
Jest autorem i współautorem prac naukowych, opublikowanych w specjalistycznych czasopismach polskich i zagranicznych jak również streszczeń i doniesień zjazdowych. Systematycznie bierze udział w szkoleniach i konferencjach polskich i zagranicznych o tematyce onkologicznej (kongresy ASCO w USA, konferencje ESMO, PTOK).

Jej szczególne zainteresowania dotyczą nowotworów przewodu pokarmowego, nowotworów piersi, nowotworów układu moczowo-płciowego oraz immunoterapii i leczenia celowanego w leczeniu chorób nowotworowych. Członek towarzystw naukowych polskich i zagranicznych między innymi: Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.
Medycyna składa się z trzech rzeczy: przesądów, empirii i nauki.

Dr n.med. Małgorzata Miącz

Onkolog kliniczny, lekarz chorób wewnętrznych


Akademia Medyczna w Lublinie 1995, lekarz medycyny

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii, ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin, Polska-I stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych, 1999

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Plac Hallera 190-647 Łódź, Polska -doktor nauk medycznych, 2008

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
ul. Dr K. Jaczewskiego 7
20-090 Lublin, Polska - specjalista onkologii klinicznej, 2009

Miejsce zatrudnienia: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ, 20-718 Lublin , Al. Kraśnicka 100 Oddział Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii, Diabetologii, z Pododdziałem Onkologicznym

Medycyna składa się z trzech rzeczy: przesądów, empirii i nauki.

lek. med. Agata Chrzanowska-Kapica

Specjalista onkologii klinicznej


Doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych fazy II i III.

Miejsce Pracy:
- Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im św Jana z Dukli
- Oddział Onkologii Klinicznej
- Konsultant w dziedzinie onkologii klinicznej w Oddziale Urologii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

Zainteresowania:
- Nowotwory układu moczowo-płciowego
- Nowotwory przewodu pokarmowego
- Terapie celowane i immunoterapia chorób nowotworowych

Przynależność do Towarzystw Naukowych:
- Polskie Towarzystwo Onkologiczne
- American Society of Clinical Oncology
Medycyna składa się z trzech rzeczy: przesądów, empirii i nauki.